Ansökan

Skriv ut

Det första steget i ansökan om att få studera utomlands är att ansöka online om en nominering till en av Mittuniversitetets utbytesplatser. Tala med den internationella kontaktpersonen på din avdelning innan du fyller i ansökan för att säkerställa att du söker en utbytesplats som passar din utbildning. Om du blir nominerad till en plats är nästa steg att skicka in ansökningshandlingar till det utländska partneruniversitetet.

Utlandsstudier 2017-18

Ansökan för utlandsstudier hösten 2017 är stängd. Sena ansökningar tas emot i mån av tid/plats. Ansökan öppnar igen i september 2017 för utlandsstudier vårterminen 2018.

Om du har generella frågor om utlandsstudier eller ansökningsprocessen är du välkommen att höra av dig till Maria Fredlund på International Relations Office. Information om partneruniversitet finner du även under fliken "Utbytesavtal" i vänstermenyn. När du vet vilken plats/platser du vill söka så fyller du din online ansökan. Se länk nedan.

Förberedelse inför din ansökan

Följande dokument behöver du ha tillgängliga på pdf att ladda upp i din online ansökan:

1. Personligt brev

Det personliga brevet ska vara 1-2 sidor på engelska och ge en uppfattning om vem du är och hur utlandsstudierna passar in i din utbildning och framtida karriär.

Brevet ska innehålla följande uppgifter:

  • Personlig information (vem du är, tidigare studier, erfarenheter)
  • Syfte med utlandsstudier och hur det kommer att påverka dig och dina framtida studier/karriär. Motivering till valt ämne och universitet ska också ingå.
  • Hur du kan bidra till att fler studenter reser utomlands för studier.
  • Sökande till universitet i Australien, USA, och Kanada ska inkludera en lista med preliminära kursval och länkar till dessa. Se respektive hemsida för kursutbud. Ta med minst 6 kurser. Om utbud inte finns för kommande läsår, titta på  kursutbud för nuvarande läsår. Titta på innevarande års kurser för höstterminen om du planerar söka för nästa höst, och vårterminens kurser om du planerar söka inför nästa vår.

Brevet kan vara på svenska om du skall åka till ett lärosäte där man använder ett nordiskt språk som undervisningsspråk. Spara brevet som pdf på din dator.

2. Studieintyg

Utdrag från ladok som visar hittills avklarade kurser. Du kan själv skriva ut det från studentportalen eller hämta ett vid studentexpeditionen på din avdelning. Spara intyget som pdf på din dator.

3. Ev. intyg på språkfärdigheter (kan bifogas i senare skede)

Partneruniversitet i Australien samt vissa amerikanska partneruniversitet kräver TOEFL-test eller liknande intyg över engelskkunskaper (med vissa undantag, exempelvis om man tidigare studerat i engelskspråkigt land eller har gymnsiebetyg i engelska enl. GY11 Engelska 6 minst betyg E, högst 5 år gammalt). Även den som söker icke-engelskspråkiga kurser kan behöva bifoga dokumentation på dessa språkkunskaper.

4. Erasmusstipendieansökan (kan bifogas i senare skede)

Gäller endast för utbytesstudier inom Europa. För att kunna fylla i denna blankett korrekt behöver du veta terminsdatum vid det planerade värduniversitetet. Denna blankett kan antingen laddas upp i online ansökan eller lämnas in i efterhand.

5. Ev. övriga intyg

Intyg över eventuella engagemang inom studentkårens internationella utskott eller engagemang som studentambassadör. Detta ger extra meritvärde till din ansökan.

När du vet vilken utbytesplats du ska söka och har de nödvändiga dokumenten färdiga och sparade på din dator kan du fylla i onlineansökan via länken. Ansökan fungerar endast med Firefox, Google Chrome, Safari, eller Internet Explorer 9.

Första gången man loggar in i ansökan behöver man registrera sig som ny användare. Lösenordet behöver vara minst 8 karaktärer långt och innehålla både siffror och specialtecken. När ansökan är färdigifylld laddar man upp de pdf-filer som efterfrågas, och skickar sedan in. Observera att denna ansökan endast gäller utbytesstudier vid ett partneruniversitet (ej praktik).

Besked och svarskrav

Besked om nominering till utbytesplats skickas via e-post cirka 2 veckor efter sista ansökningsdag. Om du väljer att tacka ja till din plats så blir du kontaktad med information om hur du går vidare med ansökan till värduniversitetet. Ett uteblivet svar tolkas som ett nej.

För mer information om ansökningsprocessen, kontakta maria.fredlund@miun.se (International Office).