Avslutningshögtiden

Skriv ut

Mittuniversitetet och Studentkårerna i Sundsvall och Östersund hälsar dig som avslutar dina studier hjärtligt välkommen till avslutningshögtiden.

Avslutningshögtiden är ett fint tillfälle att fira att dina studier är avklarade och Mittuniversitetets sätt att säga tack för din tid hos oss, lycka till och på återseende! På avslutningshögtiden hålls tal av representanter från Mittuniversitetet, kommunen och Studentkåren och de studenter som avslutar sin utbildning får ta emot ett tackbrev på scenen. Det blir även musikinslag. I Sundsvall genomförs avslutningshögtiden i Gustav Adolfs kyrka och i Östersund genomförs den i Stora kyrkan.

Program för Avslutningshögtiderna

Sundsvall, 5 juni 2019, Gustav Adolfs kyrka

Kl. 09.30-11.00
Ekonomprogram
Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management
Magisterprogram i Företagsekonomi: Redovisning och Revision
Magisterprogram i Statsvetenskap
Samhällsvetarprogrammet
Sjuksköterskeutbildningen

Kl. 12.30-14.00
Beteendevetenskapligt program
Förskollärare
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Kl. 14.30-16.00
Civilingenjör i industriell ekonomi
Energiingejör
Grafisk design & kommunikation
Industridesign
Informations- och PR-programmet
Journalistprogrammet
Internationella program:
Computer Engineering
Master programme in Business Administration, Marketing and Management

Östersund, 5 juni 2019, Stora kyrkan

Kl. 09.30-11.00
Ekoentreprenör för hållbar utveckling
Ekoingenjör
Förvaltningsjuridiska programmet
Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling
Personal- och arbetslivsprogrammet
Psykologprogrammet
Internationella program:
International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development
Master programme in Business Administration, Marketing and Management
Master by Research in Mechanical Engineering - Sports Technology

Kl. 12.30-14.00
Ekonomprogram
Socionomprogrammet

Kl. 14.30-16.00
Byggingenjör Hållbart byggande
Idrottsvetenskapligt program
Magisterprogram i Företagsekonomi: Redovisning och Revision
Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling
Maskingenjör - produktutveckling
Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet
Risk- och krishanteringsprogrammet
Sportteknologi - maskiningejör inom innovativ produktutveckling
Turism och destinationsutveckling

Anmälan är stängd.

Anmälan krävs för deltagande. Vid frågor kontakta event@miun.se.

Observera att avslutningshögtiden inte är en examen utan en ceremoniell högtid. För frågor om examen se miun.se/examen

For information in English see Completion of Studies Ceremony