Avslutningshögtiden FAQ

Skriv ut

Vad händer på avslutningshögtiden?                                        

På avslutningshögtiden får vi lyssna på tal från olika representanter så som Mittuniversitetet och studentkåren. Det blir även musikinslag.
Studenterna får även komma upp klassvis på scenen. Därefter läses namnen upp en och en och studenten får ta emot Mittuniversitetets tackbrev. Studenterna får även motta Mittuniversitetets alumni-pin.
Avslutningshögtiden tar ungefär en och en halv timme, beroende på hur många och hur stora klasser som deltar.

Vem får delta på avslutningshögtiden?

Du som avslutar dina studier vid Mittuniversitetet är välkommen att delta på avslutningshögtiden. Avslutningshögtiden riktar sig till såväl campusstudenter som distansstudenter. Som student har du också möjlighet att bjuda med gäster. Antalet gäster är begränsat på grund av säkerheten i lokalen. Observera att anmälan är obligatorisk för både student och dennes gäster.

Får jag delta på avslutningshögtiden med min klass fast att jag inte har klarat alla tentor?

Ja, det går bra att delta på avslutningshögtiden trots att alla kurser inte är avslutade. Avslutningshögtiden har ingen koppling till examen.

Får jag examensbevis på avslutningshögtiden?                                                 

Nej, examensbevis delas inte ut på avslutningshögtiden. Det eftersom examen kan tas ut först när alla kurser blivit godkända, vilket inte hinns med för alla program innan avslutningshögtiden. Alla studenter får i stället ett tackbrev på scenen. Läs mer om examensbevis här: miun.se/utbildning/safunkardet/examen/

Gäller någon särskild klädkod?                                                     

Nej, det är ingen klädkod.

Hur många gäster får jag ta med?                                               

Alla studenter har garanterad plats för två anhöriga. Studenterna har möjlighet att önska plats till fler anhöriga, huruvida dessa får plats eller ej meddelas senast två veckor innan högtiden. Alla gäster, även de två garanterade, måste anmälas i förväg.
Barn som sitter i knä räknas inte som  en av de två gästerna, men även de måste anmälas i förväg.

Kan gäster anmäla sig själv?                             

Nej, som gäst kan du inte anmäla dig själv. Anmälan görs av avgångsstudenten.

Är det bara min klass?

Nej, avslutningen sker tillsammans med andra klasser, men också de som läst kurser.

När deltar min klass?                                           

Vilken klass som deltar vid vilken tid meddelas efter anmälningen och senast två veckor innan avslutningshögtiden. Det för att i största möjliga mån tillgodose alla studenters önskemål om antal anhöriga.

Är avslutningshögtiden obligatorisk?                                         

Nej, det är frivilligt att delta på avslutningshögtiden.

Hur avanmäler jag mig?                                      

Om du behöver avanmäla dig och/eller dina anhöriga skicka ett mejl till elin.rodin@miun.se. Ange ditt namn, vilken utbildning du går och på vilken ort.