Avslutningshögtiden FAQ

Skriv ut

Vad händer på avslutningshögtiden?                                        

På avslutningshögtiden får vi lyssna på tal från olika representanter från Mittuniversitetet, studentkåren och kommunen. Det blir även musikinslag.
Studenterna får under ceremonin ta emot ett tackbrev från Mittuniversitetet. Studenterna får komma upp klassvis på scenen och då läses namnen upp ett och ett och studenterna får ta emot Mittuniversitetets tackbrev. Studenterna får även motta Mittuniversitetets alumni-pin.
Avslutningshögtiden tar ungefär en och en halv timme, beroende på hur många och hur stora klasser som deltar.

Vem får delta på avslutningshögtiden?

Du som avslutar dina studier vid Mittuniversitetet är välkommen att delta på avslutningshögtiden. Avslutningshögtiden riktar sig till såväl campusstudenter som distansstudenter. Som student har du också möjlighet att bjuda med gäster. Observera att anmälan är obligatorisk.

Får jag delta på avslutningshögtiden med min klass fast att jag inte har klarat alla tentor?

Ja, det går bra att delta på avslutningshögtiden trots att alla kurser inte är avslutade. Avslutningshögtiden har ingen koppling till examen.

Får jag examensbevis på avslutningshögtiden?                                                 

Nej, examensbevis delas inte ut på avslutningshögtiden. Det eftersom examen kan tas ut först när alla kurser blivit godkända, vilket inte hinns med för alla program innan avslutningshögtiden. Alla studenter får i stället ett tackbrev på scenen. Läs mer om examensbevis här: miun.se/utbildning/safunkardet/examen/

Gäller någon särskild klädkod?                                                     

Nej, det är ingen klädkod men då det är ett högtidstillfälle så brukar många klä upp sig.

Hur många gäster får jag ta med?                                               

Du är välkommen att ta med dig så många gäster som du önskar. Avsltuningshögtiden är öppen för alla om vill komma.

Är det bara min klass?

Nej, avslutningen sker tillsammans med andra klasser, men också de som läst kurser.

När deltar min klass?                                           

Vilken klass som deltar vid vilken tid meddelas efter anmälningen och senast två veckor innan avslutningshögtiden.

Är avslutningshögtiden obligatorisk?                                         

Nej, det är frivilligt att delta på avslutningshögtiden.

Hur avanmäler jag mig?                                      

Om du behöver avanmäla dig skicka ett mejl till event@miun.se. Ange ditt namn, vilken utbildning du går och på vilken ort.