Betygskriterier

Skriv ut

Mittuniversitetet tillämpar sedan 2007 en målrelaterad, sjugradig betygsskala.

För dessa sju betygssteg finns generella betygskriterier, gemensamma för all utbildning på grundnivå och avancerad nivå. För varje ämne/huvudområde finns dessutom specifika kriterier. För en del kurser finns dessutom kursspecifika betygskriterier inskrivna i kursplanen.

Betygskriterier för ämnen och huvudområden