Betygskriterier

Skriv ut

Mittuniversitetet tillämpar sedan 2007 en målrelaterad, sjugradig betygsskala.

För dessa sju betygssteg finns generella betygskriterier, gemensamma för all utbildning på grundnivå och avancerad nivå. För varje ämne/huvudområde finns dessutom specifika kriterier. För en del kurser finns dessutom kursspecifika betygskriterier inskrivna i kursplanen.

Mittuniversitetets generella betygskriterier
Kursplaner

Specifika betygskriterier för ämnen och huvudområden

Arkeologi
Arkiv- och informationsvetenskap
Arkivkunskap
Bild
Bildjournalistik
Biologi
Biomedicinsk laboratorievetenskap
Byggnadsteknik
Datateknik
Datavetenskap
Elektronik
Elektroteknik
Energiteknik
Engelska
Etnologi
Folkhälsovetenskap
Franska
Fotografi
Fysik
Företagsekonomi
Genusvetenskap
Geografi
Grafisk design
Grafisk teknik
Historia
Hälso- och sjukvårdsadministration
Idrottsvetenskap
Industridesign
Industriell organisation och ekonomi
Informatik
Journalistik
Juridik
Kemi
Kemiteknik
Kriminologi
Kulturgeografi
Kvalitetsledning
Kvalitetsteknik
Litteraturvetenskap
Matematik/Tillämpad matematik
Matematisk statistik
Medie- och kommunikationsvetenskap
Maskinteknik
Medicinsk vetenskap
Miljöteknik
Miljövetenskap
Möbel- och byggnadshantverk
Nationalekonomi
Naturgeografi
Naturvetenskap
Omvårdnadsvetenskap
Pedagogik
Psykologi
Rehabiliteringsvetenskap
Religionsvetenskap
Rättsvetenskap
Socialt arbete
Samhällskunskap
Skogshushållning
Sociologi
Spanska
Statistik
Statsvetenskap
Svenska språket
Teknik
Turismvetenskap
Övriga ämnen