Alkohol och Narkotika

Print

Alkohol kan både vara en källa till gemenskap och social tillhörighet för många, men kan också ge dig en sämre hälsa på olika sätt. Med jämna mellanrum är det därför en god idé för alla som dricker alkohol att stanna upp och reflektera över sitt eget drickande. Detta kan du göra på egen hand eller med hjälp av kompisar och familj. Du kan även komma in till oss på studenthälsan för stöd.

Påverkas t.ex. dina studievanor av dina alkoholvanor?

Skulle du ha frågor, funderingar, eller är orolig för dig själv eller någon annan vad gäller alkohol kan du vända dig till oss på studenthälsan. Vi kan t.ex. hjälpa dig att kartlägga din alkoholkonsumtion, ge tips och råd eller bara lyssna. Studenthälsan arbetar enligt riskbruksmetoden.

På webben finns flera bra sidor om alkohol några av dem är:

Alkoholhjälpen - för dig som har funderingar över ditt eget eller någon annans drickande

Alkoholprofilen - testa dina alkoholvanor 

 

Är du eller känner du någon som är medberoende kan även du vända dig till studenthälsan för stöd, hjälp och råd. Det finns även många bra stödorganisationer att vända sig till.

Stöd till vuxna barn till alkoholister

Beroendecentrum i Stockholm

 

All hantering och användning av narkotika är olagligt. Icke medicinskt bruk av läkemedel är att betrakta som drogmissbruk.

 

 

Vad kan jag som kompis/studiekamrat göra om jag är orolig för en vän?

Det första och kanske viktigaste du kan göra som kamrat till någon du tror har begynnande alkoholproblem är att visa omtanke och att du bryr dig. Under studietiden är man ofta fördelade i olika grupparbeten och om någon i gruppen inte fullgör sina åtaganden på grund av sina alkohol- eller drogvanor påverkar det inte bara individen utan hela gruppen. Detta skall aldrig accepteras. Genom att ljuga eller täcka upp för personen löser man inte problemet. Som studiekamrat bör du ta ett samtal med personen ifråga och förklara hur du själv ser på situationen. Ingen kan säga att det du ser, känner eller hur det påverkar dig är fel. Det är av yttersta vikt att prata med kamraten inte om den. Skulle du som student misstänka att en föreläsare eller anställd är påverkad under arbetstid bör du ta kontakt med dennes chef omgående. Känner du dig osäker inför detta kan du vända dig till din studentkår.

Behöver du som student hjälp eller råd i frågor kring alkohol och drogvanor kan du vända dig till studenthälsan eller den studiesocialt ansvarige vid din studentkår. Du kan också få tips och råd innan du tar ett eventuellt samtal med kamrat.