Ansökan

Print

Det första steget i ansökan om utlandsstudier är att tala med den internationella kontaktpersonen på din avdelning. Då får du råd om vilken termin och vilka utbytesplatser som är lämpliga för just din utbildning. Därefter fyller du i och skickar in din elektroniska ansökan. Om du blir nominerad till en plats är nästa steg att skicka in ansökningshandlingar till det utländska partneruniversitetet. Mittuniversitetets ansökan öppnar 11 september 2017 för utlandsstudier vårterminen 2018. Deadline är 2 oktober, kl 12:00.

Ansökan 

Ansökan fungerar endast med Firefox, Google Chrome, Safari, eller Internet Explorer 9.

Nya användare måste registrera sig och skapa ett nytt lösenord. Lösenordet behöver vara minst 8 karaktärer långt och innehålla både siffror och specialtecken. När ansökan är ifylld laddar man upp bilagorna och skickar in. Observera att ansökan endast gäller för vårterminen 2018 och för utbytesstudier vid ett partneruniversitet (ej för praktik).

Din elektroniska ansökan ska innehålla följande bilagor

1. Personligt brev

Det personliga brevet ska vara 1-2 sidor på engelska och ge en uppfattning om vem du är och hur utlandsstudierna passar in i din utbildning och framtida karriär.

Brevet ska innehålla följande uppgifter:

  • Personlig information (vem du är, tidigare studier, erfarenheter)
  • Syfte med utlandsstudier och hur det kommer att påverka dig och dina framtida studier/karriär. Motivering till valt ämne och universitet ska också ingå.
  • Hur du kan bidra till att fler studenter reser utomlands för studier.
  • Sökande till universitet i Australien, USA, och Kanada ska inkludera en lista med preliminära kursval och länkar till dessa. Se respektive hemsida för kursutbud. Ta med minst 6 kurser. Om utbud inte finns för kommande läsår, titta på  kursutbud för nuvarande läsår. Titta på innevarande års kurser för höstterminen om du planerar söka för nästa höst, och vårterminens kurser om du planerar söka inför nästa vår.

Brevet kan vara på svenska om du skall åka till ett lärosäte där man använder ett nordiskt språk som undervisningsspråk. Spara brevet som pdf på din dator.

2. Studieintyg

Utdrag från ladok som visar hittills avklarade kurser. Du kan själv skriva ut det från studentportalen eller hämta ett vid studentexpeditionen på din avdelning. Spara intyget som pdf på din dator.

3. Ev. intyg på språkfärdigheter (kan bifogas i senare skede)

Partneruniversitet i Australien samt vissa amerikanska partneruniversitet kräver TOEFL-test eller liknande intyg över engelskkunskaper (med vissa undantag, exempelvis om man tidigare studerat i engelskspråkigt land eller har gymnsiebetyg i engelska enl. GY11 Engelska 6 minst betyg E, högst 5 år gammalt). Även den som söker icke-engelskspråkiga kurser kan behöva bifoga dokumentation på dessa språkkunskaper.

4. Ev. övriga intyg

Intyg över eventuella engagemang inom studentkårens internationella utskott eller engagemang som studentambassadör. Detta ger extra meritvärde till din ansökan.

Besked och svarskrav

Besked om nominering till utbytesplats skickas via e-post cirka 2 veckor efter sista ansökningsdag. Om du väljer att tacka ja till din plats så blir du kontaktad med information om hur du går vidare med ansökan till värduniversitetet. Ett uteblivet svar tolkas som ett nej.

TILL ANSÖKAN

Kontakt

Om du har generella frågor om utlandsstudier eller ansökningsprocessen är du välkommen att höra av dig till Maria Fredlund eller till Sara Grut på International Relations Office.