Din arbetsmarknad

Print

Hur ser arbetsmarknaden för ditt drömyrke ut? Vilka arbetsgivare finns och vilken lön kan du förvänta dig efter avslutad utbildning?

De utbildningar som Mittuniversitetet erbjuder är utformade med hänsyn till vad arbetsmarknaden efterfrågar, men som student är det ändå viktigt att hålla dig uppdaterad och bilda dig en egen uppfattning av hur de framtida karriärmöjligheterna ser ut. Universitetet ser till att du får den kunskap som du behöver för att bli kvalificerad för jobbet, men det är till sist du som ska skicka ansökningshandlingar till olika arbetsgivare. Då är det bra att känna till var jobben finns, hur mycket betalt du kan kräva och hur konkurrensen om jobben ser ut.

Att tolka arbetsmarknadsprognoser

Även de mest väl genomförda prognoserna är inte mer än kvalificerade gissningar. De kan alltså ge en vink om hur framtiden kommer att se ut, men olika faktorer kan göra att prognosen spricker. Man vet till exempel inte exakt hur konjunkturläget kommer att utvecklas, hur nya lagar och regelverk kommer att påverka arbetsmarknaden, hur konsumtionsmönster kommer att förändras och så vidare. Att läsa prognoser är ändå bra eftersom det är svårt att göra dessa kvalificerade gissningar helt på egen hand.

Kom även ihåg att brist på arbetskraft inte alltid är en positiv signal för den som vill jobba med det yrket/inom den branschen. Ställ dig frågan: varför är det brist? Skälet kan exempelvis vara att många väljer att lämna yrket på grund av dålig löneutveckling. Det kan alltså finnas tillräckligt många med rätt utbildning för yrket, men för få som vill jobba med det.

Bra att veta Bra att veta

EU projektet Konkurrenslyftet har undersökt hur kompetensbehovet i Jämtland och Västernorrland ser ut till 2025.

Läs mer här! 

Universitetskanslerämbetet har undersökt hur efterfrågan på arbetskraft med eftergymnasial utbildning ser ut idag och i framtiden.

Läs Universitetskanslerämbetets rapport 

Högskoleverket har tittat på hur arbetsmarknaden ser ut för dem som påbörjar utbildning 2013/2014.

Läs Högskoleverkets rapport

Hur ser andra på arbetsmarknadsläget?

Myndigheter Arbetsförmedlingen Universitetskanslerämbetet (f.d Högskoleverket) Tillväxtverket

Fackliga organisationer LO SACO TCO

Arbetsgivareorganisationer Företagarna Svenskt Näringsliv Sveriges Kommuner och Landsting Almega