Arbetsmiljö

Print

Mittuniversitetets arbetsmiljöpolicy framhåller att arbete och studier ska ge arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling i en arbetsorganisation som präglas av respekt till varandra i alla relationer vid universitetet.

Mittuniversitetets arbetsmiljöpolicy