Digitala verktyg för studenter

Print

På den här sidan finner du information om de vanligaste verktygen som används vid Mittuniversitetet. Förutom vanliga program för ordbehandling, kalkyl och presentation (Office-program) kan du som student komma i kontakt med några av dessa verktyg. Om du vill ha ytterligare handledning är du välkommen att kontakta bibliotekets studentmentorer.

Lärplattform Moodle

Vid Mittuniversitetet används lärplattformen Moodle för nätbaserad undervisning. För att du ska komma åt din kurs i Moodle behöver du först registrera dig på kursen i Studentportalen. Då kommer du inom en arbetsdag att få tillgång till dina kurser. För att komma åt din kurs loggar du in i Studentportalen. Om du har registrerat dig på en kurs kommer den att visas i menyn "Mina Studier".

Logga in i lärplattformen via Studentportalen.

Ladda ner en handledning för Moodle.

Zoom

Zoom är ett e-mötesverktyg som kan användas för att hålla möten eller föreläsningar på distans. Zoom ersätter Adobe Connect som Mittuniversitetets distansverktyg från och med vårterminen 2019.

På sidan miun.se/student/zoom finns information om hur du laddar ner och använder Zoom.

Verktyg för att dela dokument och göra enkäter: GoogleDocs

Som student vid Mittuniversitetet får du ett Googlekonto och kan använda dig av GoogleDocs, ett molnbaserat officepaket. I Google Docs kan du och dina studiekamrater redigera dokument samtidigt, även om ni befinner er på olika platser, det är också användbart för att skapa enkäter mm.

GoogleDocs har ett formulärverktyg om du behöver skapa enklare enkäter. Om du vill använda GoogleDocs för att göra enkäter som en del av ditt uppsats- eller forskningsarbete ska du komma ihåg att du först bör diskutera arbetet med din handledare så att du tillämpar god forskningsetik.

Instruktionsfilm om hur du kan gå tillväga för att skapa en enkät (på engelska).