Erasmus för praktik

Print

Om du inom ramen för dina studier vid Mittuniversitetet ska genomföra praktik eller examensarbete utomlands inom EU/EES kan du ansöka om Erasmus+ praktikstipendium.

Detta är ett så kallat "merkostnadsstipendium" som finansieras av EU-kommissionen i Bryssel. Stipendiets storlek är 510-615 EUR/månad beroende på värdland. En månad räknas som 30 dagar. Dagar utöver 30 har ett dagsbelopp.

Erasmus+ praktikstipendiebelopp

Kategori Värdland Belopp per månad (30 dagar) EUR Dagsbelopp EUR

Grupp 1

Länder med högre levnadskostnad

Österrike, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lichtenstein, Norge, Storbritannien 615 20,50

Grupp 2

Länder med "mellan" levnadskostnad

Belgien, Kroatien, Tjeckien, Cypern, Tyskland, Grekland, Island, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Slovenien, Spanien, Turkiet 510 17

Grupp 3

Länder med lägre levnadskostnad

Bulgarien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien, Slovakien, Makedonien 510 17

Behörighet

För att vara berättigad stipendiet måste du som student och den praktikplats du valt uppfylla följande villkor för Erasmus+ programmet.

Att ansöka

Ansökan om stipendium för Erasmus+ praktik görs när du ordnat en godkänd praktikplats. Du ansöker om Erasmus+ praktikstipendium genom att skicka in nedanstående dokument till Sara Grut vid Mittuniversitetets International Relations Office.

  1. Ansökan om Erasmus+ stipendium för Traineeship (PDF)  -Detta dokument fylls i av dig som söker.
  2. Learning Agreement for Traineeship – worddokument- Detta kontrakt är på engelska och innehåller delar som ska fyllas i av såväl dig din avdelnings internationella kontaktperson och din kontaktperson på praktikplatsen. Fyll gärna i blanketten elektroniskt.
  3. Studiemeritförteckning

 

Vid beviljat stipendium:

  1. Att läsa: Erasmus Student Charter, en del av kontraktet som beskriver vad du som Erasmusstudent kan förvänta dig av både hemlärosäte och värdorganisation, vad som förväntas av dig, och även var du vänder dig med eventuella klagomål.
  2. Att genomföra innan utresa och vid hemkomst: Erasmus+ Online Language Support (OLS) Assessment test. Mäter språkkunskaper i språket som huvudsakligen används under praktiken före och efter Erasmus+ praktikperioden. Länk skickas när Erasmus+ stipendiet beviljats.
  3. Online utvärdering: länk skickas efter praktikperiodens slut.

 

Ifyllda och underskrivna ansökningsdokument skickas eller lämnas till:


Mittuniversitetet
Sara Grut, International Office
Kunskapens väg 8, 831 25 Östersund.

OBS! Erasmus+ praktikstipendium skall sökas innan praktikens början eller efter att praktiken har påbörjats. Stipendium inte kan beviljas efter det att praktiken har avslutats. Ofullständiga ansökningar behandlas ej.

Frågor besvaras av koordinator på Intermational Relations Office, e-post sara.grut@miun.se