Inställningar Wi-Fi

Print

eduroam är en världsomspännande nättjänst som utvecklats för den internationella forsknings- och utbildningsvärlden. Det ger studenter, forskare och övrig personal tillgång till Internet både i MIUN:s lokaler, samt vid andra universitet och högskolor som också är medlemmar. Idén bakom eduroam är att lärosäten enats runt principen - era användare får använda vårt nät när de är hos oss, om våra användare får använda ert nät när de är hos er. Sunet har även skrivit avtal med operatören TheCloud, vilka därmed i sitt nät tillhandahåller eduroam vid flygplatser, järnvägsstationer mm. För mer info se Sunets information samt eduroams "täckningskarta".

För att ansluta till eduroam behöver du e-postadress (användarkonto) hos MIUN, eller någon annan ansluten organisation, samt en dator eller mobil enhet med stöd för trådlöst nätverk. "eduroam Installer" fixar automatiskt de inställningar som krävs på en dator med Microsoft Windows.

OBS! Användarnamn =  ordinarie e-postadress
Miun-Student [användar-id]@student.miun.se
Miun-Personal fornamn.efternamn@miun.se
Alternativ e-postadress från annat lärosäte inom eduroam.

För ytterligare information om eduroam och för att se andra eduroam-anslutna lärosäten, hänvisas till eduroams svenska webbplats eller internationella webbplats

Generella inställningar:
SSID (nätverksnamn) eduroam
Nätverksautentisering WPA2-Enterprise  (WPA2-Företag)
Datakryptering AES
EAP-typ PEAP
Autentisering MSCHAPv2
TCP/IP-inställningar DHCP

Guider för att ansluta till eduroam:
Android
iPhone eller iPad
Mac - ansluta
Mac - ta bort anslutning
Windows - installera - installationsfil
Windows - ansluta

Kontakta Helpdesk vid ytterligare frågor.