Introduktion Härnösand

Print

Mittuniversitetet och Studentkåren erbjuder Dig ett introduktionspaket till universitetsstudier i syfte att ge Dig en så bra start som möjligt hos oss. Paketet består av välkomsttal, föreläsningar, handledning samt andra sociala aktiviteter. Genom att delta får Du tillgång till viktig information och dessutom tillfälle att träffa nya människor.

Varmt välkommen till Mittuniversitetet och Campus Härnösand!

 

Måndag den 18 januari

09:15 – 10:00 Samling för nya lärarstudenter
Plats: Agrellsalen, plan 4, Sambiblioteket
Organisatör: UTV (Utbildningsvetenskap)
OBS – Övre ingången till biblioteket!

10:00 – Mittuniversitetet bjuder på fika

10.45 Välkomsttal från studentkåren, Mittuniversitet (Lena Boström), och Härnösands kommun.
Campusvandring med studentkåren och LRC
Plats: Agrellsalen, plan 4, Sambiblioteket
Organisatör: Studentkåren och LRC (Lärande- och resurscentrum)

12:00 – 13:15 Lunch

13:15 – 16:30 Plats: Agrellsalen, Sambiblioteket

  • Studentkåren informerar
  • 24-timmarsbiblioteket, Jonas Degerfält
  • Framgång i studierna – studiestrategier, Anneli Hansson, UTV
  • Lärplattform och IT-verktyg du behöver, Keith Bryant, LRC

 

Tisdag till fredag, 19-22 januari

Undervisning UTV

 

Eventuella kompletteringar eller ändringar publiceras på denna sida närmare terminsstart.