JUMP - Jag Utvecklar Min Potential

Print

JUMP är en aktivitet som syftar till att stödja utbildningars moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller praktik.

Hur går det till?

Genom en workshop-process i tre steg utvecklas studenterna i dialog med respektive program. Detta sker på ett systematiskt sätt genom kompetensinventering, målformulering och reflektion. Resultatet blir stärkt arbetslivsanknytning och ökad anställningsbarhet.

JUMP kan med fördel kopplas till en workshop-serie runt praktisk arbetssökarkunskap som vi kallar "Steget till kneget". 

Workshop innehåll

JUMP 1 

Workshop JUMP 1 hålls i samband med att studenterna får sin första information om den kommande praktikperioden, ofta omkring 6 månader innan praktikperiodens början.

Här får studenterna kompetensinventera sig själva; vi reflekterar över vad de har att bidra med på sin kommande praktikplats men också vilka egenskaper, kunskaper och färdigheter de kan stärka och utveckla under sin praktikperiod.

JUMP 2

JUMP 2 hålls när praktikperioden är nära förestående och påbörjas inom ca en månad. Studenterna vet i de flesta fall på vilket arbetsplats de ska göra sin praktik och har/ska till att påbörja en dialog med sin blivande handledare.

Denna gång får studenterna arbeta med målformulering inför praktiken; vi diskuterar vad som motiverar dem och vad man ska tänka på för att formulera smarta, relevanta mål.

JUMP 3

JUMP 3 hålls när studenterna återsamlas efter praktikperioden.

I denna avslutande workshop får studenterna reflektera över praktikperioden och på vilket sätt de har utvecklats av denna erfarenhet. Vad har hänt med de egenskaper, kunskaper och färdigheter de gick in i praktiken med?