Kontakt

Print

Du är varmt välkommen att höra av dig med frågor angående utlandsstudier. Vid varje avdelning finns en internationella kontaktperson som kan berätta vad som passar just din utbildning. Du kan också kontakta International Relations Office för allmän information.

Fakulteten för Humanvetenskap, HUV Fakulteten för Humanvetenskap, HUV

Avdelningar och internationella kontaktpersoner

Ekonomivetenskap och juridik - Maria Bogren (Ösd )

Humaniora - Magnus Perlestam (Svl)

Omvårdnad - Annika Kjällman (Svl) och Bosse Ek (Ösd)

Hälsovetenskap - John Selander (Ösd)

Socialt arbete - Angelika Kaffrell-Lindahl (Ösd)

Utbildningsvetenskap - Jakob Billmayer (Svl)

Psykologi - Kerstin Weimer (Östersund)

Samhällsvetenskap - Evangelia Petridou (Ösd)

Turism och Geografi - Lusine Margaryan (Ösd)

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, NMT Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, NMT

Avdelningen för Ekoteknik och hållbart byggande, EHB
Akademisk kontaktperson: Nils Nilsson, Campus Östersund

Avdelningen för Data- och systemvetenskap, DSV
Akademisk kontaktperson: Vakant

Avdelningen för Elektronikkonstruktion, EKS
Akademisk kontaktperson: Bengt Oelmann, Campus Sundsvall

Avdelningen för Design, DES
Akademisk kontaktperson: Kevin Gater, Campus Sundsvall

Avdelningen för Informationssystem och Teknologi, IST
Akademisk kontaktperson: Olof Nilsson, Campus Sundsvall

Avdelningen för Kemiteknik, CHE
Akademisk kontaktperson: Birgitta Engberg, Campus Sundsvall

Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik, KMT
Akademisk kontaktperson: Andrei Koptioug, Campus Östersund

Avdelningen för Media och kommunikationsvetenskap, MKV
Akademisk kontaktperson: Solange Hamrin, Campus Sundsvall

Avdelningen för Naturvetenskap, NAT
Akademiska kontaktpersoner: Bengt-Gunnar Jonsson och Lukas Lundman (Teknisk Design), Campus Sundsvall

Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik, DMA
Akademisk kontaktperson: Cornelia Schiebold, Campus Sundsvall