Lika villkorsdag 2018

Print

Studenter och anställda inbjuds till Mittuniversitetets lika villkorsdag 2018 i Östersund. Temat är Mittuniversitetet – #metoo 2.0.Lika villkorsdagen kommer att hållas i sal F214, Campus Östersund, den 16 maj kl 13:00–16:00 och även direktsändas via miun.se/live.

Lika villkorsdagens tema – #metoo 2.0 – knyter an till #akademiuppropet och dess berättelser om sexuella trakasserier från medarbetare och studenter inom universitets- och högskolevärlden.

Hur kan vi på Mittuniversitetet i ljuset av #metoo och #akademiuppropet synliggöra och möjliggöra förändring av sådana normer och strukturer som leder till sexuella trakasserier och kränkningar? Hur kan vi skapa en arbetsplats där vi i framtiden slipper uppleva det som alltför många vittnat om?

Medverkande under lika villkorsdagen är bland andra:

Svante Tidholm, från organisationen Män för jämställdhet. Svante var även en av grundarna till projektet Fatta man (2014-2017), som engagerade män och killar i kampen för att förändra destruktiva manlighetsnormer.

Angelika Sjöstedt-Landén, som jobbar på SHV och Forum för genusvetenskap vid Mittuniversitetet. Angelikas forskning rör bland annat hur jämställdhet och genus relaterar till professionella identifikationsprocesser samt rehabiliterings- och arbetsmiljöarbete.

Program

13.00–13.10 Välkomna!
Mats Tinnsten, prorektor för forskning.

13.10 – 13.30 Utdelning av Lika villkorspriset 2018

13.30- 14.00 "Genus och makt i akademiska rum"
Angelika Sjöstedt-Landén, lektor SHV och Forum för genusvetenskap vid Mittuniversitetet, kommer att reflektera kring #metoo, akademiuppropet och den efterföljande debatten.

14.00 – 14.45 "Manligheter i förändring efter #metoo"
Svante Tidholm, från organisationen Män för jämställdhet.
Hur skapas män och vilka blir konsekvenserna av de giftiga maskulinitetsnormerna?
Hur kan en destruktiv manlighet bli en konstruktiv  mångfald av manligheter och män vara en mer aktiv del av en positiv förändring efter #metoo?

14.45–15.15 Gruppdiskussioner och fika

15.15–16.00 Paneldiskussion och avslutning