Mentorprogram Härnösand/Sundsvall

Print

Mittuniversitetets mentorprogram utgår från att studenter och mentorer får ett meningsfullt utbyte. Mentorn från arbetslivet får insikt i ny kunskap och träning i ledarskap och coaching. Studenten, i sin tur, får möjlighet att förverkliga sina tankar och idéer samt stöd i beslut inför sitt framtida arbetsliv.

Inom ramen för Kompetenskontraktet drivs mentorprogrammet för studenter i Härnösand/Sundsvall. Det är ett samarbete mellan Handelskammaren Mittsverige, Härnösands-, Timrå- och Sundsvalls kommun. Tanken är att studenterna ska se möjligheter till arbete i Västernorrland efter avslutade studier.

Mer om Kompetenskontraktet