Minor Field Studies

Print

Minor Field Studies (MFS) finansieras av Sveriges biståndsmyndighet, SIDA och är ett stipendium på 27 000 SEK som ger studerande på universitet och högskolor möjlighet att samla material till sitt examensarbete i ett utvecklingsland. Under 2017 års ansökningsomgång fördelades åtta stipendier bland studenter vid Mittuniversitetet.

Kommande utlysningar

Just nu har vi inga stipendier att fördela. Under våren 2018 ansöker MFS-handläggaren vid Mittuniversitetet om nya stipendier som lyses ut till studenter från alla ämnesområden under sen vår/sommar, alternativt tidigt under hösten. Du som är intresserad av att göra en MFS bör i så god tid som möjligt börja förbereda dig genom att fundera över lämpligt värdland, kontaktperson och problemformulering för ditt examensarbete. Ta reda på vilken lärare som håller i examensarbetet på ditt program och prata med honom eller henne om upplägget av ditt projekt. MFS-handläggaren vid International Relations Office bistår med information kring allt som rör det praktiska kring din ansökan.

Exempel på ansökningshandlingar från tidigare utlysning

Lista över godkända länder

Vem kan söka?

Behöriga är studenter som:

  • är registrerade vid Mittuniversitetet.
  • genomför sitt examensarbete tidigast under termin 6 och har tagit minst 150 högskolepoäng vid utresan. Behöriga är också de som tagit minst 120 högskolepoäng och studerar program där examensarbete endast genomförs under termin 5.
  • inte har påbörjat utbildning på forskarnivå och inte har blivit beviljade MFS-stipendium tidigare. Observera också at stipendiet inte kan kombineras med andra stipendier från Universitets-och högskolerådet eller från Sida som sökts för samma fältstudieperiod.
  • är svenska medborgare eller har permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. Studenter med PUT eller dubbelt medborgarskap (Sverige och annat land) får inte genomföra MFS i det andra hemlandet. Studenter från andra nordiska länder ska ha varit fast boende i Sverige i minst ett år. EU-medborgares permanenta uppehållstillstånd (PUR) berättigar inte till stipendiemedel.

Obligatorisk förberedelsekurs

Alla studenter som beviljas MFS- stipendium ska delta i en två dagar lång obligatorisk förberedelsekurs i Härnösand.

Frågor

Frågor besvaras av Sara Grut, International Relations Office, Campus Östersund.