När du blivit antagen

Print

När antagningsbeskedet kommer

13 juli kan du se ditt antagningsbesked för höstterminen 2017 på antagning.se. Det är viktigt att du tackar ja till din plats, också det gör du på antagning.se. När antagningsbeskedet kommer kan du också ladda ner ditt välkomstbrev med praktisk information inför kursstart.


Veckan innan utbildningen startar, skaffa inloggning till Studentportalen

Studentportalen är ett av dina viktigaste verktyg under dina studier och det är även där du registrerar dig på varje kurs du läser.

Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. OBS! Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter som tidigare.


Gör även det här:


Lär dig mer om de verktyg du kommer att använda i din undervisning: