När du blivit antagen

Print

När antagningsbeskedet kommer

8 december (urval 1), respektive 27 december (urval 2), kan du se ditt antagningsbesked för vårterminen 2018 på antagning.se. Glöm inte att tacka ja till din plats! När antagningsbeskedet kommer kan du också ladda ner ditt välkomstbrev med praktisk information inför kursstart.


Veckan innan utbildningen startar, skaffa inloggning till Studentportalen

Studentportalen är ett av dina viktigaste verktyg under dina studier och det är även där du registrerar dig på varje kurs du läser.

Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. OBS! Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter som tidigare.


Gör även det här:


Lär dig mer om de verktyg du kommer att använda i din undervisning: