Nordplusstipendium

Print
Om du blivit erbjuden en studieplats vid något lärosäte inom norden som ingår i Nordplussamarbetet kan du ansöka om Nordplusstipendiet. Detta är ett så kallat  "merkostnadsstipendium" som finansieras av Nordiska Ministerrådet. Stipendiet ger ett visst bidrag till de extra utgifter som du har när du studerar utomlands. I stipendiet ingår även ett resebidrag. Du kan bara beviljas Nordplusstipendium en gång.

Ansökan
Ta kontakt med International Office för mer information om ansökningsförfarandet.