North2North-stipendium

Print

North2north är främst ett samarbete mellan olika lärosäten belägna i de nordliga delarna av världen, exempelvis i de norra delarna av USA, Kanada, Island, Norge, Island, Sverige, Finland, Ryssland. För mer information, se hemsidan för UArctic där N2N hör hemma.

För en lista med de universitet som deltar i programmet och information om ansökan.

Ansökan 
Online ansökan finns på Uarctic hemsida.

Ansökan ska vara inkommen till UArctic senast den 15 februari. Man kan söka till max tre universitet i samma ansökan.

De bilagor som ska bifogas i ansökan är:

  • Letter of Motivation - ett personligt brev (eng.)
  • Endorsement letter from your institutional north2north contact (Maria Fredlund)
  • Academic record - ladokutdrag (eng.)
  • Curriculum vitae (eng.)

Då antal Nort2North platser är begränsade rekommenderas att man samtidigt söker utbyte via MIUN. Frågor besvaras av Maria Fredlund, internationell handläggare, International Office, Mittuniversitetet.