Registrera dig på kurs

Print

Att formellt registrera dig på den kurs du ska gå är mycket viktigt. Det är först när du formellt registrerar dig på en kurs som du får tillgång till kursplattformen, CSN-medel och kan få poängen för kursen.

Du kan registrera dig på en kurs tidigast två dagar innan den börjar.

Du ska själv registrera dig på kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka i menyn "Mina studier", därefter väljer du alternativet  "Registrera på kurs". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar innan en kurs börjar. Läs och följ instruktionen nedan noga. 

Så här funkar det vid registrering:

  1. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar innan en kurs börjar. Exempel: Om kursen börjar på en måndag kan du registrera dig tidigast torsdagen innan.

  2. Hur länge servicen att själv registrera sig förblir öppen, varierar från kurs till kurs och bestäms av varje avdelning, men normalt bör den vara tillgänglig minst en vecka efter kursstart.

  3. Om du bestämmer dig för att hoppa av en kurs inom tre veckor efter kursstart ska du avregistrera dig (tidigt avbrott från kurs) från kursen via länken "Mina studier" i studentportalen. Om du väljer att hoppa av en kurs senare än tre veckor efter kursstart ska du kontakta din kursadministratör.

  4. Om servicen under "Mina studier" i Studentportalen av någon anledning inte fungerar vänd dig till din kursadministratör som kan hjälpa dig med registrering.

  5. Om du läser en kurs med en tillhörande plattform i Moodle måste du aktivera din användaridentitet i Studentportalen och vara formellt registrerad på kursen (se ovan) innan du kommer åt kursplattformen (det kan ta upp till 2 timmar efter registrering innan du får tillgång till din kurs).

  6. Om du läser ett program måste du ändå registrera dig till varje enskild kurs som ingår i programmet.

  7. Om du trots allt inte lyckas registrera dig på kursen. Kontrollera att du verkligen är behörig till kursen du söker och kontakta din kursadministratör.