Säkerhet

Print

Mittuniversitetets säkerhetsarbete syftar till att skapa en trygg och säker universitetsmiljö. Det innebär att vi arbetar med att förebygga oönskade händelser som till exempel brand, inbrott, våld och hot, samt med att ha beredskap och rutiner när något oönskat händer. Att du som student är medveten om olika risker och säkerhetsåtgärder är en förutsättning för att uppnå en trygg och säker miljö på universitetet.

 

Brandskydd

Mittuniversitetet har ett förebyggande brandskyddsarbete och som bland annat innebär att vi utformar våra lokaler på ett säkert sätt och regelbundet kontrollerar att skyddet fortsätter att ha god kvalitet. Både Mittuniversitetet och fastighetsägarna som vi hyr byggnaderna av är ansvariga för arbetet med att skapa bra brandsäkra lokaler. Men det är också upp till var och en att främja ett gott brandskydd genom att ta del av säkerhets- och utrymningsplaner och upptäcka/undanröja risker.  

Utrymningsplaner

I lokalerna på campus finns utrymningsplaner. De visar hur du kommer ut ur byggnaden, var säkerhetsmateriel finns utplacerat och vart du ska bege dig efter en utrymning.

Det är viktigt att man beger sig till aktuell återsamlingsplats vid utrymningslarm. Det är på denna plats man har en möjlighet att få en uppfattning hur utrymningen fungerat, att man inte saknar någon person.

Avvakta på återsamlingsplats till dess det meddelats att faran är över!

Stöld och brott

Mittuniversitetets strävan att ha en öppen och tillgänglig miljö skapar också förutsättningar för brott som stölder, hot, förstörelse och intrång i byggnad. Stölder i våra lokaler är tyvärr en återkommande händelse. Du kan skydda dig mot detta genom att ha koll på dina tillhörigheter och aldrig lämna dem, ens för en kort stund, utan att be någon kompis att ha dem under uppsikt.

Stöld, förstörelse eller intrång i byggnad ska alltid anmälas. Detta för att universitetet ska få en uppfattning om i vilken utsträckning det förekommer oönskade händelser.

Rapportera säkerhetsrelaterade händelser

Vid hot eller pågående brott ring alltid larmnummer 112!

Händelser av säkerhetsrelaterad karaktär som berör dig som student vid Mittuniversitetet, såsom våld eller hot om våld, mobbing, stölder, olyckor inom lärosätet etc., rapporteras till chefsjurist Arne Wahlström tel. 010-142 88 83 och förvaltningschef Håkan Stenström tel. 010-142 86 01 och/eller på e-postadress studentsakerhet@miun.se. Där du på enklaste sätt beskriver VAD som hänt, VART detta hände och VEM som drabbats.

Vid stöld ska du även göra en polisanmälan. Att du själv gör polisanmälan är viktigt eftersom det oftast är du som bäst kan redogöra för vad som hänt och svara på eventuella kompletterande frågor från anmälningsmottagaren. Polisanmälan kan göras på två sätt – anmälan på polisens webbsida, polisen.nu, eller direkt via telefon 114 14.