Studera och praktisera utomlands

Print

Vill du leva i en ny och spännande miljö, knyta kontakter och få minnen för livet? Vill du få en utbildning som är konkurrenskraftig på arbetsmarknaden såväl i Sverige som i övriga världen? Ta chansen att studera och praktisera utomlands!

Studera utomlands

Som student på Mittuniversitetet finns goda möjligheter att förlägga en del av din utbildning i ett annat land. För utbytesstudier samarbetar vi med universitet och högskolor i ett 30-tal länder runt om i världen. 
Läs mer om utlandsstudier

Praktisera utomlands

Du som har praktikperiod under din utbildning kan under vissa förutsättningar göra praktiken utomlands. Vid flera avdelningar finns en praktikansvarig som har etablerade avtal med olika praktikplatser. Prata annars med kursansvarig för praktikkursen och sök sedan praktikplatser på egen hand.
Läs mer om utlandspraktik

Stipendier för studier och praktik utomlands

Om du blivit beviljad en utbytesplats via ett Erasmus+ avtal kan du ansöka om Erasmus+ stipendium för studier. Om du inom ramen för dina studier vid Mittuniversitetet ska göra praktik eller examensarbete utomlands inom EU/EES under minst 8 veckor kan du söka  Erasmus+ stipendium för praktik.
Läs mer om stipendier