Studera och praktisera utomlands

Print

Vill du leva i en ny och spännande miljö, knyta kontakter och få minnen för livet? Vill du få en utbildning som är konkurrenskraftig på arbetsmarknaden såväl i Sverige som i övriga världen? Ta chansen att studera och praktisera utomlands!

Studera utomlands

Som student på Mittuniversitetet finns goda möjligheter att förlägga en del av din utbildning i ett annat land. Vi samarbetar med universitet och högskolor runt om i världen. 
Läs mer om utlandsstudier

Praktisera utomlands

Du som har praktikperiod under din utbildning kan under vissa förutsättningar göra praktiken utomlands. 
Läs mer om utlandspraktik

Stipendium

Ta reda på om du kan få stipendium under din utlandsperiod.
Läs mer om stipendier