Studiemedel och stipendium

Print

Utlandsstudier är ofta förknippade med en merkostnad och därför är extra tillskott i reskassan välkomna.

CSN och studiemedel

När du åker som utbytesstudent har du samma rätt till studiemedel som hemma och det är som vanligt hos CSN som du ansöker. Du kan även söka extra studielån för resekostnader, försäkringar och eventuella terminsavgifter. CSN information om studiemedel vid utlandsstudier

Stipendium

Det finns flera olika stipendium att söka. Vissa stipendium måste sökas i god tid innan avresa, medan vissa kan sökas i efterhand efter hemkomst. Nedan finner du information om stipendier för utlandsstudier och/eller utlandspraktik som kan sökas via Mittuniversitet . Via biblioteket har du även tillgång till stipendiedatabasen Global Grant, där du själv kan hitta externa stipendier att söka.

Erasmus+ studiestipendium

Om du får en plats som utbytesstudent på ett partneruiversitet inom Europa/EES kan du söka Erasmus+ stipendiet. Inom Erasmus+ finns även extra bidrag att söka för studenter med funktionsnedsättning för att täcka de merkostnader som kan uppstå i samband med utlandsvistelsen. För mer information, läs vidare på Erasmusstipendium för studier.

Erasmus+ praktikstipendium

Om du inom ramen för dina studier vid Mittuniversitetet ska göra praktik eller examensarbete inom Europa/EES kan du ansöka om Erasmusstipendium för praktik.

Nordplus

Om du blivit erbjuden en studieplats vid något lärosäte inom Norden som ingår i Nordplussamarbetet kan du ansöka om Nordplusstipendiet.

North2North

Utbytesplatser inom nätverket North2North innefattar både avgiftsfri studieplats och ett stipendium.  Du söker både studieplats och stipendium direkt på hemsidan North2North.

Minor Field Study (MFS)

Ska du göra ditt examensarbete eller skriva din C eller D-uppsats i ett utvecklingsland? Då kan du ansöka om Minor Field Study (MFS) – stipendiet.

Studenternas Stipendiestiftelse

Mittuniversitetet har en egen stiftelse vid namn Studenternas Stipendiestiftelse. Stiftare till denna är Studentkårerna vid Mittuniversitetet. Syftet är att främja utbildning och forskning inom regionen, och här ifrån kan även du som ska studera utomlands ansöka om stipendium. Kontakta Studentkåren för mer information.