Studiemedel och stipendium

Print

Utlandsstudier är oftast förknippade med en merkostnad och därför är oftast också alla extra tillskott i reskassan välkomna.

CSN och studiemedel

När du åker som utbytesstudent har du samma rätt till studiemedel som hemma och det är som vanligt hos CSN som du ansöker. Du kan även söka extra studielån för resekostnader, försäkringar och eventuella terminsavgifter. CSN information om studiemedel vid utlandsstudier

Stipendium

Det finns en mängd olika stipendium att söka. Vissa stipendium måste sökas i god tid innan avresa, medan vissa kan sökas i efterhand efter hemkomst. Nedan finner du information om stipendier för utlandsstudier och/eller utlandspraktik som kan sökas via Mittuniversitet . Som student på Mittuniversitetet har du även tillgång till stipendiedatabasen Global Grant via Studentbiblioteket, där du själv kan hitta externa stipendier att söka.

Erasmusstipendium för utbytesstudier

Om du åker som utbytesstudent inom Erasmus+ (inom Europa/EES) kan du söka Erasmus+ stipendiet. Inom Erasmus+ finns även extra bidrag att söka för studenter med funktionsnedsättning för att täcka de merkostnader som kan uppstå i samband med utlandsvistelsen. För mer information, läs vidare på Erasmusstipendium för studier.

Erasmusstipendium för utlandspraktik

Om du inom ramen för dina studier vid Mittuniversitetet ska göra praktik eller examensarbete utomlands kan du ansöka om Erasmusstipendium för praktik.

Nordplusstipendium för utbytesstudier inom norden

Om du blivit erbjuden en studieplats vid något lärosäte inom norden som ingår i Nordplussamarbetet kan du ansöka om Nordplusstipendiet.

North2north stipendium för utbytesstudier inom Polcirkeln

För dig som blivit erbjuden en utbytesplats via North2north samarbetet finns North2North-stipendiet att söka.

MFS-stipendier för examensarbete i utvecklingsländer

Ska du göra ditt examensarbete eller skriva din C eller D-uppsats i ett utvecklingsland? Då kan du ansöka om Minor Field Study (MFS) – stipendiet.

Studenternas Stipendiestiftelse vid Mittuniversitetet

Mittuniversitetet har en egen stiftelse vid namn Studenternas Stipendiestiftelse. Stiftare till denna är Studentkårerna vid Mittuniversitetet. Syftet är att främja utbildning och forskning inom regionen, och här ifrån kan även du som ska studera utomlands ansöka om stipendium. Kontakta Studentkåren för mer information.