Sundsvall

Print

Studentsköterska Siv Englund

Plats: Hus N våning 3
Besökstid: måndagar 13.00-17.00, onsdagar 13.00-17.00 
Telefonnummer: 076-147 64 86
E-post: siv.englund@miun.se
Maila gärna för tidsbokning

Kurator Lena Ströberg
Plats: Hus N våning 3
Besökstid: Tisdagar: 08.00-17.00, torsdagar 08.00-17:00
Telefonnummer: 070-376 42 52
E-post: lena.stroberg@miun.se
Ring eller mail för tidsbokning

Samordnare Helena Söderberg

Plats: Sundvall, Hus N våning 3
Telefonnummer: 010-142 84 87
E-post: helena.soderberg@miun.se

Studentpräst Pether Bertilsson

Plats: Sundvall, Hus N våning 4
Telefonnummer: 073-271 01 41
E-post: pether.bertilsson@svenskakyrkan.se
Ring eller mail för tidsbokning