Tentamen

Print

OBS! Digital tentamensutlämning from hösten 2016

Från och med hösten -2016 sker tentamensutlämningen av skrivna och rättade tentor digitalt via Studentportalen. Du hämtar med andra ord inte längre din tentamen som tidigare på Studentexpeditionen utan får istället tillgång till den digitala versionen av din skrivna och rättade tentamen på ditt konto i Studentportalen under "Tentamensresultat", "Mina studier" och "Scannade tentamen".

Observera att det kan dröja upp till 18 arbetsdagar innan den scannade version av din tentamen finns tillgänglig på ditt konto, ha däför tålamod. Om din tentamen inte finns tillgänglig efter 18 arbetsdagar eller om du efter kontroll saknar sidor i din digitala version alternativt att versionen är oläsbar vänligen kontakta tentascanningen@miun.se

 

 

Tänk på att komma i god tid till tentamen!

I meny till vänster kan du bland annat:

  • söka ut tentamenstillfällen per avdelning
  • söka fram aktuella tentamensanslag när tid och plats är bestämd

Anmälan till tentamen

Anmälan till tentamen görs via Studentportalen. Observera att efteranmälningar tas ej emot!
Logga in i studentportalen

Tentamensregler

Tentamensregler vid salstentamen (dnr: MIUN 2008/1533)
för:
Student
Avdelningen
Tentamensvakten
Tentamenssamordnaren

Tentamensservice för externa studenter

Mittuniversitetets enhet för tentamenssamordning tillhandahåller möjligheten för studenter från andra lärosäten att skriva salstentamen vid Mittuniversitetet. Detta kan dock endast erbjudas i anslutning till när lärosätets egna tentamen ges i fråga om dag och tid.

Vill du veta mer eller boka en skrivplats vänligen hör av dig till Mittuniversitetets tentamenssamordning. För kontaktuppgifter vänligen se kontaktinformationen till höger. 

 

Nya regler för salstentamen på annan ort

Från och med hösten 2016 kommer nya regler att gälla för salstentamen på annan ort. För mer information läs "Regler för salstentamen på annnan ort". För frågor kan du kontakta Ansvarig för salstentamen på annan ort.