Värduniversitet

Print

Mittuniversitetet samarbetar med ett stort antal universitet och högskolor utomlands. Med vissa lärosäten sluts också särskilda avtal för studier som gör att du som student kan vistas en tid vid ett värduniversitet någonstans i världen. På samma sätt har dessa universitet också möjlighet att sända sina studenter till våra campus i Östersund och Sundsvall.

Mittuniversitetet har samlat alla värduniversitet i en databas där du kan söka information utifrån ämne och avdelning. De ämnen som finns i din utbildning styr vilka värduniversitet du kan välja. Bland valbara universitetet rekommenderas vissa framför andra. Det som avgör är hur utbildningen är upplagd vid värduniversitetet och hur väl den överensstämmer med upplägget och innehållet i din utbildning på Mittuniversitetet.

TILL DATABASEN 

Rekommenderade universitet vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, NMT

Rekommenderade universitet vid Fakulteten för Humanvetenskap, HUV