Utlandsstudier

Print

Som student vid Mittuniversitetet kan du ansöka om att studera som utbytesstudent vid något av våra partneruniversitet runt om i världen. I menyn till vänster finner du information om behörighet, ansökningsförfarande och vilka utbytesavtal Mittuniversitetet har inom olika ämnesområden.

1. När kan jag åka?
Detta beror på vilken utbildning du läser vid Mittuniversitetet. Minimikravet för att läsa utomlands är att du har 60 hp vid utresa, så det tidigaste man kan åka är termin 3. En del program har fria eller valbara terminer som är passande för utlandsstudier. Prata med den internationella kontaktpersonen på din avdelning för att ta reda på vilken termin som passar bäst för dig och din utbildning. Utlandsstudierna ska bedrivas på heltid. Läs mer under fliken "Behörig att studera utomlands".

2. Var kan jag åka?
Detta beror också på vilken utbildning du läser. Olika ämnesområden har utbytesavtal i olika länder. I databasen som ligger under fliken "Utbytesavtal" i vänstermenyn kan du söka fram utbytesavtal via land och ämne. Förankra ditt val av universitet med den internationella kontaktpersonen på din avdelning innan du ansöker.

3. Hur långt i förväg behöver jag söka en plats?
Den ordinarie ansökningsperioden äger rum i februari varje år. När den ordinarie sökperioden är slut och platser fördelats finns ofta möjlighet att söka restplatser. Dessa platser utlyses i september. Se fliken "Ansökan" för exakta datum och information om ansökningsprocessen.  

4. Finns bidrag eller stipendier att söka, utöver CSN?
Studenter som tilldelas en plats på ett partneruniversitet inom Erasmus+, inom EU/EES, kan söka Erasmusstipendiet. Stipendiesumman är 315-375 EUR per månad och studierna ska bedrivas på heltid. För studier utanför Europa/EES har Mittuniversitetet inga stipendier att fördela.

Frågor? Ta kontakt med den internationella kontaktpersonen på din avdelning eller International Relations Office.

Internationella enheten Internationella enheten

Har du frågor? Du är välkommen att besöka oss eller skicka en fråga över e-post: internationaloffice@miun.se

Campus Sundsvall
Hus N (våning 3)
Holmgatan 10
851 70 Sundsvall  

Campus Östersund
Hus G (våning 3)
Kunskapens väg 8
831 25 Östersund