Studera utomlands

Print

Två gånger om året öppnar vi ansökan om utlandsstudier men det är bra att börja planera en utlandsperiod så tidigt som möjligt under din utbildning. Vissa utbildningar har en valbar termin som passar särskilt bra för utlandsstudier. Ta reda på vad som gäller för din utbildning. Nedan har vi samlat vanliga frågor som dyker upp på vägen till ansökan om utlandsstudier.

1. Är jag behörig?
Du måste var student vid Mittuniversitetet och ha minst 60 högskolepoäng vid utresa. Dina studier ska ha bedrivits i den takt du antagits till. Utlandsstudierna ska bedrivas på heltid.
Läs mer om behörighet

2. När kan jag åka?
Det beror på vilken utbildning du läser. Prata med den akademiska kontaktpersonen på din institution för att ta reda på vilken termin som passar bäst för dig och din utbildning.

3. Var kan jag åka?
Ämnena i din utbildning styr var du kan åka. Bland valbara universitet finns de som rekommenderas framför andra på grund av god överensstämmelse i kursutbud och terminstiderSök bland värduniversiteten i Mittuniversitetets databas och förankra ditt val med den akademiska kontaktpersonen på din institution innan du söker.
Sök värduniversitet

4. Fördröjs min examen?
Du väljer kurser i samråd med din institution. På så vis kan du redan innan du åker säkerställa att dina kurser kan räknas in i din examen.
Läs mer om tillgodoräknande 

5. När söker jag? 
Den ordinarie ansökningsperioden äger rum i februari varje år inför kommande läsår. En andra ansökningsomgång sker i september då platser som är kvar från den första omgången fördelas.

Läs mer om ansökan och ansökningsperioder

Om du har frågor, kontakta den akademiska kontaktpersonen på din institution eller med International Relations Office.