Erasmus för praktik

Skriv ut

Om du inom ramen för dina studier vid Mittuniversitetet ska genomföra praktik eller examensarbete utomlands under minst 60 dagar inom EU/EES kan du ansöka om Erasmus+ praktikstipendium.

Detta är ett så kallat "merkostnadsstipendium" som finansieras av EU-kommissionen i Bryssel. Stipendiets storlek är 510-615 EUR/månad beroende på värdland. En månad räknas som 30 dagar. Dagar utöver 30 har ett dagsbelopp.

Erasmus+ praktikstipendiebelopp

Kategori Värdland Belopp per månad (30 dagar) EUR Dagsbelopp EUR

Grupp 1

Länder med högre levnadskostnad

Österrike, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lichtenstein, Norge, Storbritannien 615 20,50

Grupp 2

Länder med "mellan" levnadskostnad

Belgien, Kroatien, Tjeckien, Cypern, Tyskland, Grekland, Island, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Slovenien, Spanien, Turkiet 510 17

Grupp 3

Länder med lägre levnadskostnad

Bulgarien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien, Slovakien, Makedonien 510 17

Behörighet

Praktiken ska pågå under minst 60 dagar och bedrivas på heltid. Praktikplatsen ska ha godkänts på förhand av din avdelning (till exempel programansvarig) och vara antingen poänggivande eller godkänd att ingå i Diploma Supplement. Vissa EU-institutioner, till exempel de som hanterar EU-program är inte giltiga för Erasmuspraktik. Är du osäker så ta kontakt med ansvarig handläggare vid International Relations Office.

Att ansöka

Ansökan om stipendium för Erasmus+ praktik görs när du ordnat en godkänd praktikplats. Stipendium skall sökas innan praktikens början. Stipendium kan inte beviljas efter det att praktiken har avslutats. Ofullständiga ansökningar behandlas ej. Du ansöker genom att fylla i nedanstående dokument, skanna och skicka till Sara Grut vid Mittuniversitetets International Relations Office.

  1. Ansökan om Erasmus+ stipendium för Traineeship (PDF)  - Detta dokument fylls i av dig som söker och undertecknas av dig och av praktik/programansvarig.
  2. Learning Agreement for Traineeship – worddokument – Detta kontrakt är på engelska och innehåller delar som ska fyllas i av dig, praktik/programansvarig och din kontaktperson på praktikplatsen. Blanketten fylls i elektroniskt.
  3. Utdrag ur Ladok

 

Vid beviljat stipendium:

  1. Att läsa: Erasmus Student Charter, en del av kontraktet som beskriver vad du som Erasmusstudent kan förvänta dig av både hemlärosäte och värdorganisation, vad som förväntas av dig, och även var du vänder dig med eventuella klagomål.
  2. Att genomföra innan utresa och vid hemkomst: Erasmus+ Online Language Support (OLS) Assessment test. Mäter språkkunskaper i språket som huvudsakligen används under praktiken före och efter Erasmus+ praktikperioden. Länk skickas när Erasmus+ stipendiet beviljats.
  3. Online utvärdering: länk skickas efter praktikperiodens slut.

 

Frågor besvaras av Sara Grut vid International Relations Office