Erasmusstipendium för studier

Skriv ut

Om du nominerats till en utbytesplats vid ett partneruniversitet inom EU/EES kan du ansöka om Erasmus+ studiestipendium. Stipendiets storlek är 315-420 EUR per månad beroende på värdland. En månad räknas som 30 dagar; dagar utöver 30 har ett dagsbelopp mellan 10.50-14 EUR. Studieperioden ska vara minst 3 månader/90 dagar.

Kategori Värdland Summa per månad (30 dagar) EUR Dagsbelopp EUR

Grupp 1

Länder med högre levnadskostnad

Österrike, Danmark, Finland, Irland, Italien, Lichtenstein, Norge, Storbritannien 420 12,50

Grupp 2

Länder med "mellan" levnadskostnad

Belgien, Kroatien, Tjeckien, Cypern, Tyskland, Grekland, Island, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Slovenien, Spanien, Turkiet 315 10,50

Grupp 3

Länder med lägre levnadskostnad

Bulgarien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien, Slovakien, Makedonien 315 10,50

Ansökan

Ansök om stipendiet efter att du nominerats till en utbytesplats inom Erasmus+. Ansökan lämnas till kontaktpersonen på avdelningen för underskrift innan den lämnas till International Office.

Blankett för ansökan om Erasmusstipendiet för studier. (PDF)

Stöd för deltagare med funktionsnedsättning

I de fall deltagare behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under sin tid utomlands finns möjlighet att söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå. Bidraget gäller för deltagare med varaktig funktionsnedsättning eller sjukdom. International Office ansöker om bidraget i samråd med studenten och samordnare för pedagogiskt stöd på Mittuniversitetet. Bidraget kan täcka upp till 100% av de merkostnader som uppstår i samband med deltagarens utlandsvistelse som inte finansieras på annat vis, exempelvis transporter, undervisningsmaterial, boende, assistent/medföljande, medicinsk uppföljning, fysioterapi, läkarundersökning i värdlandet. Ansökan skickas in i god tid före utbytesperioden.

Frågor

Frågor besvaras av Maria Fredlund, International Office, e-post maria.fredlund@miun.se