Pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning

Skriv ut

Om du har sådan funktionsnedsättning att du behöver stöd för att genomföra dina studier finns det möjligheter till kompensatoriskt stöd. 

Hur du ansöker om stöd:
 

1. Ansök genom att fylla i formuläret för ansökan om pedagogiskt stöd som du kommer åt via i Nais hemsida. Observera, för att få stöd, måste du ha läkarintyg/intyg/diagnos, som du scannar in och laddar upp i anslutning till din ansökan,

2. När du har gjort din ansökan i Nais, får du ett mejl av en samordnare vid Mittuniversitetet för tidsbokning/telefonsamtal.

3. Efter samtalet med samordnaren får du ett beslut och rekommenderade stödåtgärder i Nais där du   också kan följa ditt ärende under hela handläggningsprocessen. 

Har du frågor eller funderingar är du givetvis välkommen att kontakta någon av våra samordnare. För kontaktuppgifter se högra menyn. 

Stöd som kan bli aktuella efter samråd mellan samordnare och student:

  • Anteckningsstöd

  • Anpassad kurslitteratur

  • Mentorstöd

  • Resursrum

  • Tekniska/pedagogiska hjälpmedel

  • Teckenspråkstolk/skrivtolk

  • Specialarrangemang vid examination

  • Lokalanpassning

Anteckningsstöd

Kan erbjudas student som på grund av sin funktionsnedsättning inte själv kan anteckna under föreläsningar och/eller annan undervisningsform. Det är vanligt att en kurskamrat åtar sig uppgiften. Observera att du som student skall vara närvarande vid föreläsningen för att få anteckningsstöd.

Anpassad kurslitteratur

Du som har läsnedsättning har rätt att få anpassad kurslitteratur såsom talböcker, punktskriftsbok eller förstorad text. Lånen är gratis. Ta kontakt med biblioteket som ser till att du får ett låntagar-id. 

Kontakta universitetsbiblioteket i god tid innan terminsstart. Där får du hjälp med talböcker. Du behöver alltså inte ha träffat samordnaren innan du besöker oss.

Länk till bibliotekets sida om läsnedsättning
Länk till bibliotekets webbplats

Mentorstöd

Mentor kan vara en person du bollar idéer med, får stöd av när det gäller att organisera och planera dina studier. Ofta träffar du mentorn regelbundet under studietiden.

Resursrum

Rummet är tillgängligt för studenter med funktionsnedsättning som är i behov av särskilt datorstöd. Rummet har höj- och sänkbara bord, datorer utrustade med anpassade programvaror, instruktionspärmar och scanner. Rummet är bokningsbart via studentportalen. Student som genom samordnaren fått tillträde till rummet och vill ha hjälp med introduktion i dataprogrammen ska vända sig till biblioteket på respektive campus.

Läs mer om vilka programvaror som datorerna är utrustade med (PDF)

Tekniska/pedagogiska hjälpmedel 

Under studietiden ges du möjlighet att låna enklare tekniska hjälpmedel såsom läspenna och fickminne (ej datorer och personliga hjälpmedel). Observera att du endast får spela in föreläsningar där du själv är närvarande. Informera alltid föreläsaren innan du spelar in föreläsningen. Visa upp intyget du fått av samordnaren för pedagogiskt stöd om föreläsaren så kräver.

Teckenspråkstolk/skrivtolk

Till hörselskadad eller döv student anskaffas teckenspråkstolk/skrivtolk. Behov av tolk bör anmälas i mycket god tid till berörd samordnare helst i samband med antagningsbesked. Hörslingor finns i vissa lokaler.

Specialarrangemang vid examination

Förlängd tentamenstid, eget rum samt ev datorstöd beslutas av samordnaren. Anmälan till tentamen görs av Studentportalen. Övriga eventuella examinationsformer beslutas ev examinator.

Tentamensanmälan – Så gör du

Lokalanpassning 

De flesta lokaler på Mittuniversitetet är tillgängliga för dig med funktionsnedsättning. Hörslingor finns i vissa lokaler. Om extra installationer måste göras bör förberedelserna ske i god tid.