Introduktion Östersund

Skriv ut

Tillsammans med Studentkåren ordnar vi en välkomstdag för att du ska få en så bra start som möjligt hos oss. Paketet består av välkomsttal, föreläsningar, handledning samt andra sociala aktiviteter. Du får tillgång till viktig information och dessutom tillfälle att träffa nya människor.

Eventen kommer även att sändas live samt kunna ses i efterhand på Mittuniversitetets webb. 

16/1 kl 13-16 Välkomstdag
Studentkåren, Mittuniversitetet och kommunen hälsar nya studenter välkomna.
Plats: F214.

Från Kl 12: Möjlighet ges för studenterna att besöka minimässan (studienära funktioner och kåren) från lunch utanför F 214.

13-13.45 Moderator Robin Bengtsson hälsar välkommen.
Musik: Lärarna Börje Hansson och Nils Nilsson, "Julotta" polska från Dalarna  och "Lapp-Nilspolska" efter Ossian Eklund.
Frågestund med Mats Tinnsten, Rektor Mittuniversitetet, Linus Theorell, Vice ordförande studentkårens Östersund, Anders Edvinsson, 1:e vice ordf kommunstyrelsen, Östersunds kommun samt en studentambassadör.

13.45-14.15 Musik Lärarna Börje Hansson och Nils Nilsson "Jämtlandssången".
Föreläsning om våra studentnära tjänster. Helena Söderberg, Studenthälsan.

14.15 -14.45 Mingel och fika. Möjlighet att besöka minimässan.

14.45-15.30 Föreläsning om vad universitetsstudier innebär. Linda Näsström, universitetspedagogisk utvecklare, och Arne Wahlström, chefsjurist.

15.30 – 16.00 Föreläsning årets alumn: Anne Lundberg, Nationell verksamhetskoordinator i den ideella föreningen Hej främling! Östersund. "Genom friskvårdsaktiviteter och gränslöns inkludering skapar Hej främling! livskraftiga människor".

16.00 -  Studentkåren pratar om sin verksamhet och introducerar/startar insparksveckan. Uppstart bildjakten.