Navigation Navigation

Verifiera studieintyg

Studieutdrag som elektroniskt genereras från Mittuniversitetets studentportal förses med ett kontrollnummer. Kontrollnumret utgör ett sorts elektroniskt verifikat på intygets innehåll.

Alla från Mittuniversitetet elektroniskt genererade intyg verifieras alltid på denna sida och adressen http://www.miun.se/intyg skall alltid finnas längst ned på det intyg som verifieras.

Genom att ange personnumret och kontrollnumret på ett intyg går det att här verifiera att intyget är äkta. Verifieringen sker direkt mot Mittuniversitets studieregister.

Längst ner på studieintyget finner du personnummer och kontrollnummer.

Intyget kan verifieras under tre månader, sista giltighetsdatum anges längst ned på intyget.