Karriärsök

Skriv ut

Karriär Karriär

Exjobb det agila kraftbolaget


Uppdragsbeskrivning
Bakgrund
Skellefteå Kraft är en framgångsrik och stabil energiproducent med en lång tradition. Principstyrt förbättringsarbete och processorientering är etablerade former i dagsläget för att försöka möta omvärldens förändringar samt våra kunders och intressenters förändrade behov. Det finns dock anledning att tro att en ökning av företagets förmåga till agilitet ytterligare kan stärka konkurrenskraften på kort och lång sikt.

Beskrivning
Exjobbet ska inrikta sig på att besvara frågan: Hur kan ett producerande energibolag med starka traditioner öka sin agila förmåga för att bibehålla och eventuellt öka sin konkurrenskraft i en ständigt föränderlig omvärld?

Exjobbet kan gärna omfatta:
* Inom vilka områden ett agilt angreppssätt skulle ge störst effekt
* Inom vilka områden ett traditionellt kraftbolag bör öka sin agilitet och varför
* Vad som behöver förändras för att öka agiliteten
* Vad som krävs av företagets ledning
* Vad som behöver tas i beaktande avseende förändringsprocessen för att öka agiliteten
* Vilka resultat som kan förväntas på kort och på lång sikt
* Vilka risker som finns i att bli mer agila

En mer detaljerad beskrivning och avgränsning görs när examensarbetet påbörjats.

Tidsperiod för genomförande
Våren eller hösten 2019. Urval och intervjuer sker löpande. Annonsen tas bort när vi rekryterat student till exjobbet.

Omfattning och inriktning
Förslagsvis 30 poäng för inriktning mot exempelvis affärsutveckling, projektledning, ledarskap, organisationsutveckling, kvalitetsteknik, systemvetenskap.

Ort
Skellefteå

Länk till uppdraget
https://www.skekraft.se/om-oss/jobba-hos-oss/student/examensarbete/

Beskrivning av uppdragsgivaren
Skellefteå Kraft strävar efter att bli det bästa energibolaget för Sverige och ser oss själva som branschens utmanare. Vi sätter kunden och kundens behov främst och är drivande i arbetet för en hållbar framtid genom att satsa på egen förnybar energiproduktion och investera i forskning och utveckling. Här jobbar vi med framtidens energilösningar som bland annat att bygga laddinfrastruktur, solenergi och ny vindkraft.

Hos Skellefteå Kraft är det din utveckling och dina prestationer som gör att vi tillsammans kan fortsätta färden mot att bli bästa energibolaget för Sverige. Din kreativitet och entreprenörsanda kan vara Skellefteå Krafts framtid, ja hela samhällets. Var i organisationen du arbetar spelar ingen roll - alla kan att bidra med idéer som för verksamheten framåt. Vi arbetar för att spegla samhällets utveckling och vi välkomnar sökande som bidrar till vår mångfald.

Hemsida
https://www.skekraft.se/om-oss/

Kontaktperson
Fredrik Wiik
fredrik.wiik@skekraft.se
070-330 59 33
Uppdragsgivare
Skellefteå Kraft AB

Yrkesområde
Alla

Typ av uppdrag
Exjobb och uppsatser

Region
Övriga Sverige

Sista ansökningsdag
2019-06-30