Kontakt

Skriv ut

Du är varmt välkommen att höra av dig med frågor angående utlandsstudier. Vid varje institution finns en akademisk kontaktperson som kan berätta vad som passar just din utbildning. Du kan också kontakta International Relations Office för allmän information.

Fakulteten för Humanvetenskap, HUV Fakulteten för Humanvetenskap, HUV

Institutioner och kontaktpersoner

Ekonomi, Geografi, Juridik och Turism (EJT) - Maria Bogren (Ösd/Svl)

Omvårdnad (OMV) - Annika Kjällman (Svl) och Bosse Ek (Ösd)

Hälsovetenskap (HLV) - John Selander (Ösd)

Psykologi och Socialt arbete: (PSO)
Psykologi-
Kerstin Weimer (Ösd) och Helena Örnkloo (Ösd) 
Socialt arbete-
Angelika Kaffrell-Lindahl (Ösd

Utbildningsvetenskap (UTV) -  Ulrika Gidlund (Svl)

Institutionen för Samhällsvetenskap och Humaniora (SHV)
Samhällsvetenskap - Evangelia Petridou (Ösd/Svl)
Humaniora - Magnus Perlestam (Svl)

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, NMT Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, NMT

Institutioner och kontaktpersoner

Ekoteknik och hållbart byggande (EHB) - Nils Nilsson (Ösd)

Data- och systemvetenskap (DSV) -  vakant

Elektronikkonstruktion (EKS) -  Claes Mattson (Svl)

Design (DES) - Kevin Gater (Svl)

Informationssystem och Teknologi (IST) -  Olof Nilsson (Svl)

Kemiteknik (CHE) -  Birgitta Engberg (Svl)

Kvalitets- och maskinteknik (KMT) -  Åsa Danvind (Ösd)

Media och kommunikationsvetenskap (MKV) - Solange Hamrin (Svl)

Avdelningen för Naturvetenskap (NAT) - Bengt-Gunnar Jonsson och Lukas Lundman (Teknisk Design), (Svl)

Matematik och ämnesdidaktik (MOD) -  Cornelia Schiebold (Svl)