Kontakt

Skriv ut

Har du frågor angående utlandsstudier eller Mittuniversitetets internationella samarbeten så är du välkommen att höra av dig till oss.

Vid Mittuniversitetet finns det internationella handläggare som besvarar övergripande frågor om utlandsstudier och internationella samarbeten.

Om du vill studera, praktisera eller skriva ditt examensarbete utomlands kontakta då i första hand den akademiska kontaktpersonen för internationalisering vid den avdelning där du studerar. De akademiska kontaktpersonerna vet mer om vad som passar just din utbildning.

Internationella enheten Internationella enheten

Du är välkommen att besöka oss på Internationella Enheten eller skicka en fråga över e-post till: internationaloffice@miun.se

Internationella handläggare, Campus Sundsvall

Amanda Berglund, Cathrine Gladh, Emma McKeogh

Internationella handläggare, Campus Östersund

Maria Fredlund, Sara Grut, Ellen Horbach

Besöksadresser:
Campus Sundsvall: Holmgatan 10, Hus N (våning 3)
Campus Östersund: Kunskapens väg 8, Hus G (våning 3)

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, NMT Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, NMT

Avdelningen för Ekoteknik och hållbart byggande, EHB
Akademisk kontaktperson: Nils Nilsson, Campus Östersund

Avdelningen för Data- och systemvetenskap, DSV
Akademisk kontaktperson: Vakant

Avdelningen för Elektronikkonstruktion, EKS
Akademisk kontaktperson: Bengt Oelmann, Campus Sundsvall

Avdelningen för Design, DES
Akademisk kontaktperson: Kevin Gater, Campus Sundsvall

Avdelningen för Informationssystem och Teknologi, IST
Akademisk kontaktperson: Olof Nilsson, Campus Sundsvall

Avdelningen för Kemiteknik, CHE
Akademisk kontaktperson: Birgitta Engberg, Campus Sundsvall

Avdelningen för Kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik, KMM
Akademisk kontaktperson: Andrei Koptioug, Campus Östersund

Avdelningen för Media och kommunikationsvetenskap, MKV
Akademisk kontaktperson: Solange Hamrin, Campus Sundsvall

Avdelningen för Naturvetenskap, NAT
Akademiska kontaktpersoner: Bengt-Gunnar Jonsson och Lukas Lundman (Teknisk Design), Campus Sundsvall

Avdelningen för Ämnesdidaktik och matematik, DMA
Akademisk kontaktperson: Cornelia Schiebold, Campus Sundsvall

Fakulteten för Humanvetenskap, HUV Fakulteten för Humanvetenskap, HUV

Avdelningen för Ekonomivetenskap och juridik, EVJ
Akademisk kontaktperson: Maria Bogren, Campus Östersund 

Avdelningen för Humaniora, HUM
Akademisk kontaktperson: Magnus Perlestam, Campus Sundsvall

Avdelningen för Omvårdnad, OMV

Akademisk kontaktperson: Annika Kjällman Alm, Campus Sundsvall
Akademisk kontaktperson: Bosse Ek, Campus Östersund

Avdelningen för Hälsovetenskap, HLV

Akademisk kontaktperson: John Selander, Campus Östersund

Avdelningen för Socialt arbete, SOA
Akademisk kontaktperson: Angelika Kaffrell-Lindahl, Campus Östersund

Avdelningen för Utbildningsvetenskap, UTV
Akademisk kontaktperson: Jakob Billmayer, Campus Sundsvall

Avdelningen för Psykologi, PSY
Akademisk kontaktperson: Kerstin Weimer, Campus Östersund

Avdelningen för Samhällsvetenskap, SHV
Akademisk kontaktperson: Evangelia Petridou, Campus Östersund

Avdelningen för Turism och Geografi, TUG
Akademisk kontaktperson: Lusine Margaryan, Campus Östersund