Kontakt

Skriv ut

Du är varmt välkommen att höra av dig med frågor angående utlandsstudier. Vid varje avdelning finns en akademisk kontaktperson som kan berätta vad som passar just din utbildning. Du kan också kontakta International Relations Office för allmän information.

Fakulteten för Humanvetenskap, HUV Fakulteten för Humanvetenskap, HUV

Avdelningar och kontaktpersoner

Ekonomivetenskap och juridik - Maria Bogren (Ösd )

Humaniora - Magnus Perlestam (Svl)

Omvårdnad - Annika Kjällman (Svl) och Bosse Ek (Ösd)

Hälsovetenskap - John Selander (Ösd)

Socialt arbete - Angelika Kaffrell-Lindahl (Ösd)

Utbildningsvetenskap - Ulrika Gidlund (Svl)

Psykologi - Kerstin Weimer (Ösd) och Helena Örnkloo (Ösd)

Samhällsvetenskap - Evangelia Petridou (Ösd)

Turism och Geografi - Solene Prince (Ösd)

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, NMT Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, NMT

Avdelningar och kontaktpersoner

Ekoteknik och hållbart byggande (EHB) - Nils Nilsson (Ösd)

Data- och systemvetenskap (DSV) -  vakant

Elektronikkonstruktion (EKS) -  Claes Mattson (Svl)

Design (DES) - Kevin Gater (Svl)

Informationssystem och Teknologi (IST) -  Olof Nilsson (Svl)

Kemiteknik (CHE) -  Birgitta Engberg (Svl)

Kvalitets- och maskinteknik (KMT) -  Åsa Danvind (Ösd)

Media och kommunikationsvetenskap (MKV) - Terje Lindblom (Svl)

Avdelningen för Naturvetenskap (NAT) - Bengt-Gunnar Jonsson och Lukas Lundman (Teknisk Design), (Svl)

Matematik och ämnesdidaktik (MOD) -  Cornelia Schiebold (Svl)