Kris och säkerhet

Skriv ut

Om något oönskat händer på campus är det bra att veta vem du ska kontakta. Ring alltid 112 om situationen är akut!

 

Vid inbrott, stöld, skadegörelse eller i händelse av larm

Under arbetstid:
Ring respektive intendent alternativt säkerhetsansvarig för brand- och egendomsskydd.

Efter arbetstid:
Ring vårt vaktbolag 010-470 53 32 och respektive intendent.

Uppge till vaktbolaget vilket campus det gäller.

Behöver du kontakta räddningstjänst?

För icke akuta ärenden, ring:

Sundsvall
060-12 32 00

Östersund
063-14 47 00

Anmälan om brott eller icke akuta ärenden

Ring Polisen på 114 14

Vid allvarlig olycka eller kris

Ring det nationella informationsnumret 113 13, där kan du både få och ge information