Kursvärdering

Skriv ut

Att svara eller inte svara… på kursvärderingen.

Kursvärderingarna är en viktig del i utvecklingen av kurserna vid MIUN. Det är främst genom kursvärderingarna som studenternas erfarenheter av de enskilda kurserna fångas upp. MIUN använder sig av ett centralt utvärderingssystem, EvaSys. De första frågorna är gemensamma frågor för alla kurser i syfte att ge en bild av hur studenter anser att kurserna t.ex. uppfyller lärandemål och lika villkor. De sista frågorna är lärarnas egna frågor och de berör olika frågeställningar beroende på kurs och innehåll.

När det är dags för nästa utskick av kursvärderingar hoppas vi att du vill ge oss dina synpunkter på din nyligen genomförda kurs. Du svarar anonymt, vilket främjar en större möjlighet att tycka till men också ett ansvar i att fokusera på konstruktiv kritik.

Kursvärderingen går ut via mail på kursens sista vardag, det kan vara till mailen du angav när du började dina studier vid MIUN eller din studentmail. Du kan enkelt öppna kursvärderingen på din mobil, surfplatta eller dator genom att klicka på länken i mailet. Kursvärderingen är sedan öppen i tretton dagar innan den stängs.

Att svara på kursvärderingen bidrar till en större studentmedverkan i kursutvecklingen!

Varmt välkommen att delta – vi ser fram emot dina synpunkter.