Lika villkorsdag 2017

Skriv ut

Välkommen till lika villkorsdagen den 18 maj! Studenter och anställda hälsas välkomna till lika villkorsdagen 2017 som kommer att hållas i Sundsvall under rubriken: Mitt universitet – goda arbetsvillkor på lika villkor. Anmäl dig senast 12 maj!

Temat för dagen är arbetsvillkor och arbetsmiljö. Hur kan ökad medvetenhet och kunskap kring lika villkorsrelaterade frågor bli en kraft som bidrar till att skapa bättre arbetsvillkor och förutsättningar för medarbetare och studenter på Mittuniversitetet?

Lasse Reinikainen, adjunkt i sociologi och genusvetenskap vid SHV samt lika villkorsombud vid NMT, och Jesper Fundberg, lektor i idrottsvetenskap på Malmö högskola, kommer att leda och inspirera oss under lika villkorsdagen. Jesper har lång erfarenhet av utvecklingsarbete rörande jämställdhet, maskulinitet, mångfald och makt inom högskolan, idrottsrörelsen samt privat och offentlig verksamhet. Han har under ett antal år även medverkat i Mittuniversitetets ledarutvecklingsprogram.

Lika villkorsdagen arrangeras i år på Campus Sundsvall och pågår kl 13.00–16.00 i Fälldinsalen, N 109.

Program

13.00–13.15 Rektor Anders Fällström introducerar*
13.15–14.15 Inledande föreläsningar*
Jesper Fundberg: Problemet maskulinitet i akademin
Lasse Reinikainen: Mångfald och (o)lika villkor
14.15–15.40 Gruppdiskussioner och fika
15.40–16.00 Sammanfattning och avslutning

* Dessa två programpunkter kommer även att direktsändas via miun.se/live.

För att på bästa sätt kunna förbereda lika villkorsdagen och beställa rätt mängd fika behöver vi veta vilka som kommer. Du anmäler dig via formuläret nedan, sista anmälningsdag är den 12 maj.

Formulär - anmälan studenter: Formulär - anmälan studenter:

Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.