Mentorprogram

Skriv ut

Mittuniversitetets mentorprogram utgår från att studenter och mentorer får ett meningsfullt utbyte. Mentorn från arbetslivet får insikt i ny kunskap och tankar från dagens studenter och framtidens medarbetare. Studenten får möjlighet att bolla sina tankar om karriär och tiden efter studier med en erfaren person från regionens arbetsliv. 

 

Vad får jag ut av att vara med i programmet?

  • Du får en erfaren mentor från arbetslivet
  • Möjlighet att bolla tankar och funderingar inför ditt kommande arbetsliv
  • Knyta nya kontakter och utöka ditt professionella nätverk

Upplägg

Programmet pågår under sex månader, där du och din mentor träffas individuellt ungefär en gång i månaden.

Utöver detta träffas vi gemensamt tre gånger alla adepter (studenter) och mentorer, en inledande träff, en uppföljningsträff i mitten av programmet och en avslutande träff.

Adeptträff

Vi går igenom dina förväntningar och ger tips och råd inför uppstartsträffen och ditt första möte med din mentor.


Uppstartsträff

Här träffas adepter och mentorer och vi går igenom förväntningar och målsättning med programmet. Du går tillsammans med din mentor igenom hur ni vill lägga upp er planering.


Uppföljningsträff

Halvvägs in i mentorprogrammet träffas vi och delar med oss av våra erfarenheter. Vi kommer också att ta upp ett aktuellt ämne som inspiration som en föreläsning eller workshop. Denna träff kommer genomföras ute hos ett mentorföretag.

Avslutningsträff

På den sista träffen som avslutar programmet summerar och reflekterar vi hur året har varit. Denna träff genomförs också ute hos ett mentorföretag.

Syftet med de gemensamma träffarna är att mötas, nätverka och lära av varandra.

Vem kan bli adept?

Programmet riktar sig till dig som campusstudent från termin tre och framåt.

Som adept i mentorprogrammet:

  • tar du ansvar och är drivande för mentorprocessen
  • är du förberedd och tänker igenom vad du vill ha ut av mentorsrelationen inför varje möte
  • är det du som står i centrum
  • tar du vara på de råd som du får av mentorn

Ansökan student

Mentorprogrammets nästa uppstart sker i november/december. Det är viktigt att du i din ansökan beskriver varför du söker till programmet, dina mål och ambitioner då det är ansökan som ligger till grund i arbetet med att välja ut adepter och matcha mot en mentor. Vid högt tryck på anmälningar är det viktigt att du har motiverat din plats i programmet då det är begränsat antal platser.

Anmäl dig till Mentorprogrammet här.

Välkommen att söka! 

Sista anmälningsdag:

Campus Östersund 31 maj

Campus Sundsvall 31 maj