MFS-stipendium

Skriv ut

På grund av osäkra budgetförutsättningar för Universitets- och högskolerådets Sida-finansierade program flyttades ansökningsomgången fram för Minor Field Studies 2017. Mittuniversitet har sökt och väntar på besked om stipendier att fördela till studenter. Besked förväntas komma senast i början av juni.

MFS-stipendium är ett SIDA finansierat stipendium på 27 000 SEK som ger studerande på universitet och högskola möjlighet att på plats i ett utvecklingsland samla material till sin uppsats eller sitt examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen. 

Vem kan söka?

För att beviljas MFS-stipendium måste du ha tagit minst 150 högskolepoäng vid utresan (undantag kan förekomma). Du måste vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. Du som kommer från ett annat nordiskt land och inte är svensk medborgare ska ha varit fast boende i Sverige i minst ett år. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska. Du som söker får inte ha påbörjat utbildning på forskarnivå och inte heller ha blivit beviljad MFS-stipendium tidigare.

Den som beviljats MFS-stipendium får under en minst åtta veckor lång fältstudie studera frågor som är relaterade till den internationella utvecklingsprocessen. Alla studenter som beviljas MFS-stipendium ska delta i en två dagars obligatorisk förberedelsekurs. Anmälan till kursen ska ske minst 7 veckor innan avresa, och genomföras senast 1 månad innan avresa. Anmälan till kursen görs på egen hand via Universitets & Högskolerådets hemsida.


Ansökan 2017

Mittuniversitetet har för närvarande inga MFS stipendier att fördela. Om lärosätet tilldelas stipendium att fördela efter vårens ansökninsomgång sker en utlysning så snart som möjligt.

Ansökningshandlingar kommer att finnas tillgängliga här.

Exempel på ansökningshandlingar

Studenter som vill göra examensarbete inom Europa har möjlighet att söka Erasmus+ praktikstipendium.

Godkända länder MFS (PDF)

Frågor

Frågor besvaras av Sara Grut, International Relations Office, Campus Östersund.