Minor Field Studies

Skriv ut

Mittuniversitetet kommer under hösten 2017 att fördela 8 stipendium till studenter som vill studera utvecklingsfrågor genom en Minor Field Study (MFS). MFS finansierias av SIDA och är ett stipendium på 27 000 SEK som ger studerande på universitet och högskolor möjlighet att samla material till sitt examensarbete i ett utvecklingsland.

Ansökan 2017

20 november (kl 12.00) är sista dag att ansöka för fältstudier som genomförs under vårterminen 2018

Ansökningshandlingar

Lista över godkända länder

Vem kan söka?

Behöriga är studenter som:

  • är registrerade vid Mittuniversitetet.
  • genomför sitt examensarbete tidigast under termin 6 och har tagit minst 150 högskolepoäng vid utresan. Behöriga    är också de som tagit minst 120 högskolepoäng och studerar program där examensarbete endast genomförs under termin 5.
  • inte har påbörja utbildning på forskarnivå och inte har blivit beviljade MFS-stipendium tidigare. Observera också at stipendiet inte kan kombineras med andra stipendier från Universitets-och högskolerådet eller från Sida som sökts för samma fältstudieperiod.
  • är svenska medborgare eller har permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. Studenter med PUT eller dubbelt medborgarskap (Sverige och annat land) får inte genomföra MFS i det andra hemlandet. Studenter från andra nordiska länder ska ha varit fast boende i Sverige i minst ett år. EU-medborgares permanenta uppehållstillstånd (PUR) berättigar inte till stipendiemedel.

 

Obligatorisk förberedelsekurs

Studenter som beviljas MFS- stipendium ska delta i en två dagar lång obligatorisk förberedelsekurs i Härnösand. Observera att kursen ska genomföras i så god tid som möjligt innan fältstudien. I "Kurstillfällen 2017" finns information om kurstillfällen och sista anmälningsdag. Observera att det bara går att anmäla sig till kursen om man fått sin ansökan beviljad.

Kurstillfällen 2017

Frågor

Frågor besvaras av Sara Grut, International Relations Office, Campus Östersund.