Omorganisationen av Fakulteten för humanvetenskaps (HUV:s) avdelningsstruktur som beslutades den 30 oktober vid rektors beslutsmöte påverkar inte relationen till studentkårerna och inte heller till studenterna. Studenternas representantskap finns ju i ämneskollegium och inte i avdelningsorganisationen. Den nya organisationen kommer att bestå av sex avdelningar/institutioner. Omorganisationen har diskuterats under hösten och det har också gjorts en riskanalys. Om någon har frågor eller funderingar så går det bra att vända sig till nedan angivna kontaktpersoner:

  1. PSY och SOA (psykologi och socialt arbete) – kontaktperson Francisco Esteves
  2. EVJ och TUG (företagsekonomi, juridik, kulturgeografi nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap) – kontaktperson EVJ, Saman Rashid, och kontaktperson TUG är Daniel Laven.
  3. UTV (oförändrad) – kontaktperson Lena Ivarsson
  4. SHV och HUM (genusvetenskap, engelska, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, religion, samhällskunskap, sociologi, statsvetenskap, svenska, svenska som andraspråk) – kontaktperson SHV, Pär Olausson, och kontaktperson HUM, Peter Degerman.
  5. OMV (oförändrad) – kontaktperson Kerstin Björkman-Randström
  6. HLV (oförändrad) – kontaktperson Sture Espwall

Den nya organisationen införs 1 januari 2019.

2018-10-30, Eva Viktorsson