Checklista för nominerade

Skriv ut

1. Inför dina utlandsstudier

1. ANSÖKAN TILL VÄRDUNIVERSITETET

 

Om du blir nominerad till en utbytesplats är nästa steg att skicka in ansökningshandlingar till värduniversitetet. Den internationella kontaktpersonen på din avdelning har aktuell information om tillvägagångssätt.

2. KURSVAL

 

Kursval görs i samråd med den avdelning där du studerar. Beroende på ditt val av värduniversitet kan du själv behöva leta lämpliga kurser och kursbeskrivningar. Stäm av kurserna med din avdelning genom att tillhandahålla kursbeskrivningarna och fyll i Learning Agreement som är ditt förhandsbesked på att kurserna kan tillgodoräknas i din examen. 

3. LEARNING AGREEMENT

 

I denna sektion är det viktigt att du uppmärksammar de två olika versionerna av Learning Agreement, ett för studier inom Europa och ett för studier utanför Europa. Kontrollera att du valt rätt version.

Studier inom Europa

När du gjort dina kursval för heltidsstudier fyller du i "Before the Mobility" sektionen av blanketten Erasmus+, Learning Agreement for Studies. Fyll i blanketten elektroniskt. När dokumentet är ifyllt och undertecknat av samtliga parter är det ditt förhandsbesked på att kurserna du läser utomlands kan tillgodoräknas i din examen. Det är också ett krav för att få Erasmusstipendiet. Dokumentet ska vara helt färdigställt, med alla signaturer, innan du reser. 

Kopia av dokumentet skickas till International Relations Office.

Studier utanför Europa

När du gjort dina kursval för heltidsstudier fyller du i blanketten Learning Agreement (PDF). Denna blankett ska vara ifylld och undertecknad av Mittuniversitetet innan avresa. När dokumentet är ifyllt och undertecknat av samtliga parter är det ditt förhandsbesked på att kurserna du läser utomlands kan tillgodoräknas i din examen. Dokumentet ska vara helt färdigställt, med alla signaturer, innan du reser. 

Kopia av dokumentet skickas till International Relations Office.

4. ERASMUSSTIPENDIUM FÖR STUDIER

 

Om du fått en plats som utbytesstudent på ett värduniversitet inom Europa/EES kan du söka EU:s Erasmus+ stipendium. Blanketten fylls i av dig och skrivs under av den internationella kontaktpersonen på din avdelning innan den lämnas till International Relations Office.

Erasmus Student Charter är en del av kontraktet för ditt stipendium. Det beskriver rättigheter och skyldigheter som inbegriper både dig som student och värduniversitetet.

Ansökan om Erasmusstipendium för studier (PDF)

Erasmus Student Charter (PDF)

 

5. SPRÅKBEDÖMNING FÖR ERASMUSSTUDENTER

 

EU-kommissionen kräver att all studenter inom Erasmus+ programmet genomför ett webb-baserat språktest innan utresa och efter hemkomst. Testet heter Erasmus+ Online Language Support (OLS), tar cirka 30-40 minuter att genomföra och är en bedömning som jämför studenters språkkunskaper innan och efter Erasmusperioden. Resultaten delas inte med värduniversitetet utan är endast för EU-kommissionens egen utvärdering och för studentens kännedom. För den som vill finns sedan möjlighet att gå en webb-baserad språkkurs.

  • Testet genomförs i det huvudsakliga språket för utbytet.

 

6. REGISTRERING AV UTLANDSSTUDIER

 

Du behöver vara registrerad på Mittuniversitetet under din utlandsperiod. Bland annat av försäkringsskäl och för att kunna få studiemedel. Skicka ditt antagningsbesked från värduniversitetet till International Relations Office så registreras du 2-3 dagar innan terminsstart. Du kan söka studiemedel trots att du ännu inte är registrerad. Blanketten Intyg om deltagande i utlandsstudier kan skickas till CSN så snart du har fått ditt antagningsbesked från värduniversitetet. 

7. CSN OCH STUDIEMEDEL

 

Du kan söka studiemedel för utlandsstudier hos CSN. Du laddar upp ditt antagningsbesked från värduniversitetet och skickar in blanketten "Intyg om deltagande i utbytesprogram" . Denna blankett finns på CSNs webbsida

 

8. FÖRSÄKRING

 

Beroende på var du ska åka så behövs olika typer av försäkringar. Se över din hemförsäkring och se vad den täcker. Överväg sedan om du behöver ett komplement.

EU-kortet
Beställ ett europeiskt sjukförsäkringskort hos Försäkringskassan om du reser inom EU/EES. Det ger dig rätt till nödvändig sjukvård i det land du studerar.
Försäkringskassan EU-kort

Student-UT försäkring
Alla utresande studenter som studerar eller praktiserar utomlands inom ramen för sitt program (registrerade i ladok under utlandsperioden) är försäkrade via Kammarkollegiets försäkring Student UT. Du får ett försäkringskort som gäller under studie/praktiktperioden samt två veckor före och efter. Du hämtar kortet hos de internationella koordinatorerna: Maria Fredlund i rum G3313 Östersund och  Emma McKeogh i N312 Sundsvall.

Vi rekommenderar även att ladda ner appen "Kammarkollegiet på resan."

Försäkringsvillkor för Kammarkollegiet STUDENT UT

9. VISUM OCH UPPEHÅLLSTILLSTÅND

 

Det är ditt ansvar att kontakta ambassad eller konsulat för att ansöka om visum. Reglerna varierar beroende på land och hur länge du ska vara borta. Sök visum i god tid.

Utländska ambassader och konsulat i Sverige

ERASMUS STUDENT CHARTER

 

Erasmus Student Charter är en del av kontraktet för ditt stipendium. Det beskriver rättigheter och skyldigheter, som inbegriper både dig som student och värduniversitetet.

Erasmus Student Charter (PDF).

2. Under dina utlandsstudier

1. CONFIRMATION OF STUDIES ABROAD

 

Vi vill veta att du tryggt och säkert kommit fram till ditt värduniversitet, och få bekräftelse på datumen för din studieperiod.

Skicka blanketten Confirmation of studies abroad till maria.fredlund@miun.se inom 2 veckor efter ankomst och innan hemresa. 

Confirmation of studies abroad (PDF)

2. ÄNDRING AV KURSVAL

 

Meddela kontaktpersonen på din avdelning och International Relations Office om du behöver ändra ditt Learning Agreement eller avbryta en kurs. Vänd dig till den internationella kontaktpersonen på din avdelning för vägledning.

Sedan fyller du i delen During the Mobility i Learning Agreement, och skickar det till International Relations Office och kontaktpersonen på din avdelning.

 

3. RESERAPPORT

 

Skriv en reserapport där du berättar om dina förberedelser och erfarenheter under utlandsstudierna. Du väljer själv om din rapport ska vara tillgänglig för andra studenter. Mallen till reseberättelsen hittar du här (Word).

 

4. AVBROTT

 

Meddela både värduniversitetet och Mittuniversitetet om du behöver avbryta dina utlandsstudier.

3. Efter dina utlandsstudier

1. TILLGODORÄKNANDE

 

Ansökan om tillgodoräknande sker efter hemkomst när du fått dina betyg från värduniversitetet. Beställ ett officiellt betygsutdrag från värduniversitetet innan hemresa och ta med kursplanerna hem.

Du ansöker genom att fylla i blanketten Ansökan om Tillgodoräknande, och bifoga Learning agreement, kursplaner, och betygsutdraget. Blanketten finner du på sidan om tillgodoräknande

2. RAPPORTERING FÖR ERASMUSSTIPENDIATER

 

Checklista efter utbytet:

1.  Skicka in det underskrivna Confirmation of departure till International Relations Office. Datumen ska vara de faktiska datumen på plats på värduniversitetet.

2. Besvara Erasmus Participant Survey. Länk till rapporten skickas till din e-post. 

3. Gör OLS språkbedömning. Länk till bedömningen skickas till din e-post.

4. Fyll i sektionen i Learning Agreement som heter After the Mobility. Skickas till International Relations Office.

När detta är inskickat får du de återstående 30% av Erasmusstipendiet.

 

3. DELA MED DIG AV DINA ERFARENHETER

 

Studenter som studerat utomlands kommer att få tillfälle att delta vid exempelvis informationspass till andra studenter, och/eller informationspass om hur man kan framhäva sin utlandsperiod i sitt framtida yrkesliv. Du kommer att få inbjudan om att delta.