Nominerad till utlandsstudier

Skriv ut

1. Inför dina utlandsstudier

1. ANSÖKAN TILL VÄRDUNIVERSITETET

 

Om du blir nominerad till en utbytesplats är nästa steg att skicka in ansökningshandlingar till det utländska partneruniversitetet. Den internationella kontaktpersonen på din avdelning har aktuell information om tillvägagångssätt.

2. KURSVAL

 

När du väljer vilka kurser du ska studera vid det utländska universitetet ska detta göras i samråd med Mittuniversitetet. Utlandstudier ska bedrivas på heltid. För vägledning, vänd dig till den internationella kontaktpersonen på din avdelning.

3. LEARNING AGREEMENT

 

Studier inom Europa (Erasmus)

När du vet vilka kurser du ska läsa vid värduniversitetet fyller du i "Before the Mobility" sektionen av blanketten Erasmus+, Learning Agreement for Studies. Fyll i blanketten elektroniskt.

Observera att utlandsstudierna ska bedrivas på heltid.

Denna del ska vara ifylld och undertecknad av ansvarig vid Mittuniversitetet innan avresa. Undertecknad blankett är ditt förhandsbesked på att kurserna du läser utomlands kan tillgodoräknas i din examen. Vid hemkomst behöver Ansökan om Tillgodoräknande fyllas i och slutgiltigt beslut tas då vid avdelningen. Se flik "Tillgodoräknande" under rubriken "Efter dina utlandsstudier." För Erasmusstudier (studier inom Europa) är det ett krav på att detta dokument är godkänt innan utresa eftersom det är ett villkor för att bli tilldelad Eramusstipendiet.

Till blanketten bifogar du kursbeskrivningar som du finner på värduniversitetets hemsida. Handlingarna lämnar du in eller epostar till ämnesansvarig för bedömning av kurserna. När ämnesansvarig/internationell kontaktperson skrivit under Learning Agreement lämnas det till International Relations Office.

Studier utanför Europa

När du vet vilka kurser du ska läsa vid värduniversitetet fyller du i blanketten Learning Agreement (PDF). Denna blankett ska vara ifylld och undertecknad av Mittuniversitetet innan avresa. Undertecknad blankett är ditt förhandsbesked på att kurserna du läser utomlands kan tillgodoräknas i din examen. Vid hemkomst behöver Ansökan om Tillgodoräknande fyllas i och slutgiltigt beslut tas då vid avdelningen. Se flik "Tillgodoräknande" under rubriken "Efter dina utlandsstudier."

4. ERASMUSSTIPENDIUM FÖR STUDIER

 

Om du blivit beviljad en utbytesplats via ett Erasmusavtal kan du ansöka om Erasmusstipendiet för studier (PDF).

Detta dokument ska fyllas i av dig och signeras av den internationella kontaktpersonen på din avdelning innan den lämnas till International Office.

5. SPRÅKTEST FÖR ERASMUSSTUDENTER

 

Studenter som studerar eller praktiserar utomlands inom Erasmus+ programmet behöver genomföra ett webb-baserat språktest innan utresa och efter hemkomst, enligt krav från EU-kommissionen. Testet heter Erasmus+ Online Language Support (OLS) och är en mätning som jämför studenters språkkunskaper innan och efter Erasmusperioden. Testresultaten är endast för EU-kommissionens bruk och för egen kännedom, och kommer inte att delas med värduniversitet eller värdorganisation. Om kunskapsnivån visar sig låg finns möjlighet att gå en webb-baserad språkkurs om man vill.

En länk till testet kommer att skickas till alla utresande Erasmusstudenter i god tid innan utresa och tar ca 30 minuter att genomföra.

Språktesterna (och -kurserna) följer den gemensamma europeiska referensramen för språk, Common European Framework of Reference for Languages, CEFR.

  • Testet genomförs i det huvudsakliga språket för utbytet.
  • De nivåer som erbjuds är A1-C2.
  • Testerna anpassar nivån på frågorna kontinuerligt utifrån svaren, kontinuerlig progression.
  • När testet är klart får deltagaren veta vilken nivå han/hon fick på testet enligt CEFR, per del och sammanlagt.

6. REGISTRERING AV UTLANDSSTUDIER

 

Trots att du inte är på plats hos oss på Mittuniversitetet behöver du ändå vara registrerad under din utlandstermin. Skicka ditt antagningsbesked från värduniversitetet till International Relations Office och vi registrerar dig för utlandsstudier i studentportalen 2-3 dagarn innan terminsstart. För att kunna söka CSN trots att du ännu inte är registrerad kan blanketten Intyg om deltagande i utlandsstudier skickas till CSN så snart du har fått ditt antagningsbesked från värduniversitetet. 

Kontakta International Relations Office om du har frågor rörande din registrering.

7. CSN OCH STUDIEMEDEL

 

När du åker som utbytesstudent har du samma rätt till studiemedel som hemma och det är som vanligt hos CSN som du ansöker. Läs mer: CSN och studiemedel

8. FÖRSÄKRING

 

Beroende på vart i världen du ska åka så behöver du olika typer av försäkringar. Kolla din hemförsäkring och se vad den täcker. Överväg sedan om du behöver ett komplement.

EU-kortet
Om du reser inom EU/EES, så ska du beställa ett europeiskt sjukförsäkringskort hos Försäkringskassan. Det ger dig rätt till nödvändig sjukvård i det land du studerar.

Försäkringskassan EU-kort

Student-UT försäkring
Alla utresande utbytesstudenter är genom Mittuniversitetet försäkrade via Kammarkollegiets försäkring Student UT.

Du kommer att få ett försäkringskort som gäller så länge som studierna bedrivs samt två veckor före och efter denna period.

Försäkringskortet Medical Insurance Card, ett så kallat MIC-kort är ditt bevis på att du är försäkrad via Kammarkollegiet.

Vi rekommenderar även att ladda ner appen "Kammarkollegiet på resan."

Du kan hämta MIC kortet hos de internationella koordinatorerna: Maria Laven i rum G3323 Östersund och  Emma McKeogh i N312 Sundsvall.

Försäkringsvillkor för Kammarkollegiet STUDENT UT

9. VISUM OCH UPPEHÅLLSTILLSTÅND

 

Det är ditt ansvar att kontakta ambassad eller konsulat för att ansöka om visum. Reglerna varierar beroende på vart i världen du ska resa och hur länge du ska vara borta. Sök visum i god tid!

Utländska ambassader och konsulat i Sverige

ERASMUS STUDENT CHARTER

 

Erasmus Student Charter dokumentet beskriver rättigheter och förväntningar på dig som Erasmusstudent och är en del av kontraktet för Erasmusstipendiet. Dokumentet beskriver vad du som Erasmusstudent kan förvänta dig från både hemlärosäte och värdlärosäte, vad som förväntas av dig,  och även var du vänder dig med eventuella klagomål.

Erasmus Student Charter (PDF).

2. Under dina utlandsstudier

1. CONFIRMATION OF STUDIES ABROAD

 

För Erasmusstudier (studier inom Europa) är det ett krav att skicka in blanketten Confirmation of studies abroad (PDF) eftersom Erasmusstipendiet är baserat på antal dagar du är på plats och studerar vid värduniversitetet. Vi vill även veta att du tryggt och säkert har kommit fram till ditt värduniversitet och hur vi når dig där. Be koordinator på plats skriva under och maila blanketten till Mittuniversitetets internationella koordinator maria.fredlund@miun.se inom 2 veckor efter ankomst samt innan hemresa.

2. ÄNDRING AV KURSVAL

 

Ibland behöver man ändra sina kurser på plats på värduniversitet. Meddela kontaktpersonen på din avdelning samt International Office om du behöver ändra dina kursval, eller sluta en kurs under dina utlandsstudier. Behöver du vägledning vänder du dig till den internationella kontaktpersonen på din avdelning.

Fyll sedan i delen i Learning Agreement som heter During the Mobility och skicka det ifyllda pappret både till International Office den internationella kontaktpersonen på din avdelning.

 

3. RESERAPPORT

 

Vi vill att samtliga utbytesstudenter skriver en reseberättelse där du berättar om både dina förberedelser och erfarenheter under utlandsstudierna. Vi som arbetar på Mittuniversitetet vill veta hur du haft det och det är även en viktig informationskälla till framtida studenter som är intresserade av utlandsstudier. Mallen till reseberättelsen hittar du här (Word).

 

4. AVBROTT

 

Om du behöver avbryta dina utbytesstudier ska du meddela både värduniversitetet och Mittuniversitetet.

3. Efter dina utlandsstudier

1. TILLGODORÄKNANDE

 

Kom ihåg att beställa dina betyg från värduniversitetet innan hemresa och ta med alla kursplaner hem. När du fått dina betyg ansöker du om tillgodoräknande av utlandsstudierna genom att fylla i pdf-blanketten "Ansökan om tillgodoräknande"  och bifoga Learning agreement, kursplaner, och betyg. Mer information finns på sidan om tillgodoräknande

2. RAPPORTERING FÖR ERASMUSSTIPENDIATER

 

Efter avslutade Erasmusstudier behöver man göra följande:

1. Se till att få Confirmation of departure påskriven innan hemresa. Skickas till International Relations Office. Sista utbetalningen av Erasmusstipendiet baseras på dessa datum. Datumen ska vara de faktiska datumen på plats på värduniversitetet.

2. Besvara Erasmus-rapporten. Du som studerat inom Erasmus kommer att få en länk till rapporten skickade till din e-postadress. Rapporten fylls i elektroniskt.

3. Göra OLS språktest en andra gång. Länk till testet skickas till din e-post adress.

4. Fyll i sektionen i Learning Agreement som heter After the Mobility. Lämnas till International Relations Office.

 

3. DELA MED DIG AV DINA ERFARENHETER

 

Studenter som studerat utomlands kommer att få tillfälle att delta vid informationsarrangemang, exempelvis informationspass om utlandsstudier till andra studenter, och/eller informationspass om hur man kan framhäva sin utlandsperiod i sitt framtida yrkesliv. Du kommer att få inbjudan om att delta.