North2North

Skriv ut

North2North är ett nätverk inom organisationen Uarctic som består av flera universitet belägna i de nordliga delarna av världen.  Norge, Finland, Ryssland, Grönland, Färöarna, Island, Alaska, USA, och delar av Kanada ingår.

Ansökan 

Online ansökan är öppen på Uarctic hemsida mellan 1/12 och 15/2. Det är möjligt att söka upp till tre universitet i samma ansökan.

De bilagor som ska bifogas i ansökan är:

  • Letter of Motivation - ett personligt brev på engelska
  • Endorsement letter från North2North kontaktperson på lärosätet (Maria Fredlund)
  • Academic record - ladokutdrag på engelska
  • Curriculum vitae (CV) på engelska

Då antal North2North platser är begränsade rekommenderas att man också söker utbyte via MIUN.

Frågor besvaras av Maria Fredlund, North2North kontaktperson.