North2North-stipendium

Skriv ut

North2North är ett nätverk av lärosäten belägna i de nordliga delarna av världen.  Island, Norge, Finland, Ryssland och de norra delarna av Kanada och Alaska, USA ingår. För mer information, se hemsidan för UArctic där North2North.

För en lista med de universitet som deltar i programmet och information om ansökan.

Ansökan 
Online ansökan finns på Uarctic hemsida.

Ansökan ska vara inkommen till UArctic senast den 15 februari. Man kan söka till max tre universitet i samma ansökan.

De bilagor som ska bifogas i ansökan är:

  • Letter of Motivation - ett personligt brev (eng.)
  • Endorsement letter from your institutional North2nNrth contact (Maria Fredlund)
  • Academic record - ladokutdrag (eng.)
  • Curriculum vitae (eng.)

Då antal North2North platser är begränsade rekommenderas att man samtidigt söker utbyte via MIUN. Frågor besvaras av Maria Fredlund, internationell handläggare, International Office, Mittuniversitetet.