North2North-stipendium

Skriv ut

North2North är ett nätverk inom organisationen Uarctic som består av flera universitet belägna i de nordliga delarna av världen.  Norge, Finland, Ryssland, Grönland, Färöarna, Island, Alaska (USA), och Kanada ingår, och programmet innefattar både studieavgiftsfria utbytesplatser och stipendium på ca 20 000 SEK.

Studenter från alla akademiska områden är välkomna att söka. Prioriteras gör de som studerar eller har särskilt intresse för frågor kopplade till den delen av världen (tex Nordic Tourism, Business management in the north, Environmental/natural/geopolitical issues related to the north, Distance and e-learning, med mera). Det personliga brevet behöver beskriva den akademiska kopplingen eller annan nordlig/arktisk koppling, motivation eller intresse. Brevet skrivs på engelska.

Ansökan 

Sista ansökningsdag är 15/1 2019 för studier höstterminen 2019 eller vårterminen 2020. Det är möjligt att söka upp till tre universitet i samma ansökan. Inom North2North är det endast en ansökningomgång per år.

De bilagor som ska bifogas tillsammans med online ansökan är:

  • Letter of Motivation - ett personligt brev på engelska där du beskriver varför du söker en North2North utbytesplats. 
  • Transcript of record - ladokutdrag på engelska

Då antal North2North platser är begränsade rekommenderas att man även lägger in någon av Miuns utbytesplatser i sin ansökan.

Läs mer om kriterier och möjliga värduniversitet på Uarctic.

För mer information, kontakta Maria Fredlund, North2North kontaktperson.

TILL ANSÖKAN (öppnar 4/12 2018 och stänger 15/1 2019)