Praktik utomlands

Skriv ut

Många av Mittuniversitetets utbildningar har praktik som en integrerad del av utbildningen och det kan finnas möjlighet att förlägga praktikperioden utomlands. Vid vissa ämnen finns även möjligheten att göra examensarbeten utomlands.

Beroende på vad du läser vid Mittuniversitetet så ser dina möjligheter för utlandspraktik olika ut. Är du intresserad av att genomföra din praktik eller examensarbete utomlands så ta kontakt med din avdelnings internationella kontaktperson och diskutera dina möjligheter.

Erasmus+ praktik

Om du planerar att genomföra en praktikperiod eller examensarbete i ett EU/EES land under minst 60 dagar kan du söka Erasmus+ stipendiet för praktik. Observera att stipendiet kan sökas först efter att du har ordnat din praktikplats. Mer information och ansökan.

Frågor? Kontakta internationaloffice@miun.se