Praktik utomlands

Skriv ut

Många av Mittuniversitetets utbildningar har praktik som en integrerad del av utbildningen och på flera av dem finns möjligheten att förlägga praktiken utomlands. Vid vissa ämnen finns även möjligheten att göra examensarbeten utomlands.

Beroende på vad du läser vid Mittuniversitetet så ser dina möjligheter olika ut, men vid många utbildningar är praktikmoment invävda i programupplägget. Examensarbeten eller uppsatser är mer regel än undantag och kan genomföras utanför universitetet hos något företag, myndighet, eller organisation. Är du intresserad av att genomföra din praktik eller examensarbete utomlands så ta kontakt med din avdelnings internationella kontaktperson och diskutera dina möjligheter.

Erasmus+ praktik

Om du planerar att genomföra din praktik eller examensarbete i ett EU/EES land under minst 60 dagar kan du söka Erasmus+ stipendiet för praktik. Observera att du måste skaffa din praktikplats på egen hand och att stipendiet skall sökas innan praktiken påbörjats eller snart efter att praktiken har påbörjats. Stipendium kan inte beviljas efter det att praktiken har avslutats. Stipendiets storlek är 510-615 EUR per månad beroende på värdland. En månad räknas som 30 dagar; dagar utöver 30 dagar har ett dagsbelopp mellan 17-20,50 EUR/dag.  Mer information om behörighet och ansökan.

Frågor? Kontakta internationaloffice@miun.se