Praktik - vad gäller?

Skriv ut

Praktik ger högskolepoäng och under praktiken är du berättigad till studiemedel. Utgångspunkten är att du som student inte får betalt under praktiken. Praktiken görs i lärsyfte inom ramen för utbildningen. Som student finansierar du alltså praktiken på samma sätt som övriga högskolestudier. Att praktikanten inte kostar pengar för företaget/organisationen (i form av lön) är en fördel eftersom många arbetsgivare annars skulle ha mycket svårt att ta emot praktikanter av ekonomiska skäl.

Ibland kommer du och företaget dock överens om någon typ av ersättning. Om praktikplatsen ligger långt ifrån där studenten bor kan de till exempel komma överens om att dy får ersättning för kostnaden för busskort eller boende på orten där praktikplatsen ligger.

Kom ihåg att praktikplatsen måste godkännas av universitetet. Ha därför en dialog med ansvarig på ditt program gällande val av praktikplats.

Kontaktuppgifter till alla utbildningar