Sjuksköterskeutbildningen

Skriv ut

Inom Sjuksköterskeprogrammet finns goda möjligheter till utlandspraktik under termin 5. Vi har samarbetsavtal med lärosäten inom Norden och Europa men ett begränsat antal platser för praktik finns även i Uganda. Praktikperioderna utomlands omfattar antingen fyra eller åtta veckor.

Fyra veckors praktik
Genom våra Nordplusnätverk, NORDSAM eller NBNN (se lista över lärosäten längst ned på denna sida) kan du genomföra en fyra veckor lång praktikperiod inom öppen hälso- och sjukvård. För denna form av praktik kan du söka Nordplustipendier som utgörs av en fast summa för resa och boende.

Du kan också ansöka om en fyra veckor lång praktikplacering i Uganda där Avdelningen för Omvårdnad samarbetar med organisationen Hope Foundation. Avdelningen betalar för praktikplatsen men du måste själv stå för visa, vaccinationer, resa och uppehälle. Stipendier för att genomföra praktiken kan sökas till exempel via Vårdförbundet eller Studentkåren. Praktiken sker på engelska.

Åtta veckors praktik
Inom EU:s program Erasmus+ kan du göra åtta veckors praktik inom öppenvård och psykiatri kopplat till något av våra partneruniversitet (se lista längst ned på denna sida). Inom Erasmus sker samtliga utbyten på Engelska. Stipendiet söker du då du fått ditt Learning Agreement undertecknat. Stipendiet variera utifrån prisläget i det land du valt. För att erhålla stipendiet får praktikperioden inte vara kortare än 60 dagar. Resa och boende ordnar du själv i kontakt med mottagande universitet.
Information om Erasmus+ för praktik och om Learning Agreement

Ordna egen praktikplats
Utöver ovanstående alternativ kan du också helt på egen hand hitta en praktikplats utomlands. Du måste då själv ta fram information, ta kontakt med värdorganisation och ordna med finansiering och alla andra praktiska detaljer. Du söker utlandspraktik samma period som övriga studenter men bör observera att din värdorganisation kan ha helt andra ansökningstider. Använd dig av tjänsten UD avråder för att resa säkert. Tänk på att få en skriftlig bekräftelse från värdorganisationen som anger praktikperiodens omfattning och som intygar att de är villiga att ta emot dig. Du behöver också få praktikplatsen godkänd av kursansvarig och examinator för praktikkursen i termin 5.

Ansökan och kontaktpersoner
Ansökan om praktik sker i februari under termin 4 om termin 5 infaller under höstterminen och i oktober under termin 4 om termin 5 infaller under våren. För att söka använder du formuläret som nås via länken i högra spalten på denna sida.

Avdelningen för omvårdnad har två internationella kontaktpersoner på vardera campus. Vänd dig till dem för mer information. De ansvarar också för kontakten med din praktikplats när du praktiserar i Uganda, inom Nordplus och Erasmus. Ofta är det ont om praktikplatser men via kontaktpersonerna får du förhandsbesked om placering.
Kontakta: Annika Kjällman Alm, Sundsvall och Bosse Ek, Östersund

Nätverk och avtal

Nätverk inom NORDPLUS-avtal. Praktik i 4 veckor inom öppen hälso- och sjukvård

NORDSAM
Danmark, Metropol Köpenhamn
Finland, Novia Vasa
Lettland, Riga Medical College
Litauen, Panevezys College
Norge, Högskolan i Oslo och Akershus
Norge, NTNU Trondheim

NBNN (Nordic-Baltic Nursing-Network)
Danmark, Vejle
Danmark, Esbjerg,
Färöarna, Thorshavn
Norge, Trondheim
Finland, Lohja
Finland, Kajaani
Finland, Kotka
Lettland, Riga

Avtal inom Erasmus+. Praktik i minst 8 veckor (60 dagar) inom öppenvård och psykiatri

Belgien, Erasmushogeschool i Bryssel
Belgien, Kortrijk, Vives University College
Finland, Vasa, Novia
Finland, Seinajoki University of Applied Sciences
Finland, Satakunta University of Applied Sciences
Lettland, Riga Medical College
Spanien, Universidad Alfonso X El Sabio
 

Med reservation för ändringar eller tillkomna lärosäten.