Rekommenderade universitet vid Fakulteten för Humanvetenskap, HUV

Skriv ut

Avdelningen för Turismvetenskap och Geografi (TUG) Avdelningen för Turismvetenskap och Geografi (TUG)

Avdelningen för Samhällsvetenskap (SHV) Avdelningen för Samhällsvetenskap (SHV)

Avdelningen för Humaniora, HUM Avdelningen för Humaniora, HUM

Avdelningen för Utbildningsvetenskap, UTV Avdelningen för Utbildningsvetenskap, UTV

Avdelningen för Socialt Arbete (SOA) Avdelningen för Socialt Arbete (SOA)

Bilaterala avtal utanför Europa Bilaterala avtal utanför Europa

Dessa avtal är universitetsövergripande och därmed öppna för alla Mittuniversitetets studenter att söka. Däremot erbjuder inte alla universitet alla ämnen. Se respektive hemsidor för aktuellt kursutbud. Det är viktigt att känna till att Mittuniversitetet inte har egna stipendier för studier utanför Europa. Läs vidare på Stipendium

Kanada

Partneruniversiteten i Kanada tar inte ut terminsavgifter och kräver inte heller språkintyg. Däremot kan det krävas att utbytesstudenter tecknar universitetets egen försäkring. Kostnad för inresetillstånd som söks online tillkommer, ca 7 CAD. "Study permit" krävs endast för studieperioder 6 månader eller länge. Även det söks online. 

University of Northern British Columbia, Prince George: 3 studieavgiftsfria platser per läsår. Att bo på campus är ett krav för utbytesstudenter. Avdelningen för Socialt Arbete har förtur på dessa platser. Kostnad ca 4500 CAD/termin, inklusive alla måltider. Försäkringskostnad tillkommer, ca 220 CAD.

Mt Allison University, Sackville, New Brunswick: 2 studieavgiftsfria platser per läsår.

USA

En del av partneruniversiteten i USA tar ut en studieavgift och kräver språkintyg, och andra inte. Visumkostnader och ev. vaccinationskostnader tillkommer. För att få studentvisum för utbytesstudier (J1) till USA krävs dokumentation att man kan finansiera hela sin studietid, exempelvis genom intyg om studiemedel från CSN och ev. egna bankintyg. Intervju för att erhålla studentvisum sker på amerikanska ambassaden i Stockholm.

Austin Peay State University, Clarksville, TN: 2-4 studieavgiftsfria platser per läsår. Språkintyg krävs inte. 25 USD i ansökningsavgift. 

Coe College, Cedar Rapids, IO: 2 studieavgiftsfria platser per läsår. Språkintyg krävs inte. Obligatorisk försäkringsavgift 79 USD/månaden. 

Australien

Central Queensland University: 2 studieavgiftsfria platser (ytterligare platser mot studieavgift på 11210 AUD/per termin inklusive boende och 3 måltider/dag. Språkintyg i engelska krävs. Minst betyg VG från gymnasiet som är max 5 år gammalt, (enl GY11, dvs engelska 6, minst betyg E) eller TOEFL minst resultat 75 overall band score och inget delresultat lägre än 17 på delarna Reading, Listening, Writing, eller IELTS overall band score 6 och inget delresultat lägre än 5.5, eller Cambridge Certificate in Advanced English minst resultatet 52).

Avgifter för studentvisum tillkommer, ca 4000 SEK.

Terminstider Australien: hösttermin/semester 2: juli-november, vårtermin/semester 1: februari-juni.

Utbyten inom nätverket NORTH2NORTH