Rekommenderade universitet vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, NMT

Skriv ut

Institutionen för Ekoteknik och hållbart byggande (EHB) och Institution för Naturvetenskap (NAT) Institutionen för Ekoteknik och hållbart byggande (EHB) och Institution för Naturvetenskap (NAT)

Institutionen för Elektronikkonstruktion (EKS), Institutionen för Design (DES) och Institutionen för Informationssystem och teknologi (IST) Institutionen för Elektronikkonstruktion (EKS), Institutionen för Design (DES) och Institutionen för Informationssystem och teknologi (IST)

Institutionen för Media och kommunikationsvetenskap (MKV) Institutionen för Media och kommunikationsvetenskap (MKV)

Bilaterala avtal utanför Europa Bilaterala avtal utanför Europa

Dessa avtal är universitetsövergripande och därmed öppna för alla Mittuniversitetets studenter att söka, oavsett avdelningstillhörighet. Däremot erbjuder inte alla universitet alla ämnen och passar därför inte alla utbildningar. Se respektive hemsidor för aktuellt kursutbud.

Kanada

Partneruniversiteten i Kanada tar inte ut studieavgifter och kräver inte heller språkintyg. Däremot kan det krävas att utbytesstudenter tecknar universitets egen försäkring. Kostnad för inresetillstånd som söks online tillkommer, ca 7 CAD.  Särskilt "Study Permit" behövs endast om studieperioden är 6 månader eller längre. Även det söks online.

University of Northern British Columbia, Prince George, 3 studieavgiftsfria platser per läsår. Att bo på campus är ett krav för utbytesstudenter. Avdelningen för Socialt Arbete har förtur på dessa platser. Kostnad ca 4500 CAD/termin, inklusive alla måltider. Kostnad för försäkring tillkommer, ca 220 CAD.

Mt Allison University, Sackville, New Brunswick, 2 studieavgiftsfria platser per läsår.

USA

En del av partneruniversiteten i USA tar ut en studieavgift och kräver språkintyg, och andra inte. Visumkostnader och ev. vaccinationskostnader ca 4000 SEK tillkommer. För att få studentvisum till USA krävs dokumentation att man kan finansiera hela sin studietid, exempelvis genom intyg om studiemedel från CSN och ev. egna bankintyg.

Austin Peay State University, Clarksville, TN: 2-4 studieavgiftsfria platser per läsår, språkintyg krävs inte.  25 USD i ansökningsavgift.

Coe College, Cedar Rapids, IO: 2 studieavgiftsfria platser per läsår, språkintyg krävs inte. Obligatorisk försäkringsavgift 79 USD/månaden.

Australien

Studieavgiftsfria platser, men språkintyg krävs. Visumkostnader ca 4000 SEK tillkommer.

Central Queensland University: 2 studieavgiftsfria platser per läsår (ytterligare platser mot studieavgift på 11210 AUD/termin inklusive boende och 3 måltider/dag). Språkintyg i engelska krävs: minst betyg VG från gymnasiet som är max 5 år gammalt, (enl GY11, dvs engelska 6, minst betyg E) eller TOEFL minst resultat 75 overall band score och inget delresultat lägre än 17 på delarna Reading, Listening, Writing, eller IELTS overall band score 6 och inget delresultat lägre än 5.5, eller Cambridge Certificate in Advanced English minst resultatet 52).

Terminstider Australien: hösttermin/semester 2: juli-november, vårtermin/semester 1: februari-juni.

Utbyten inom nätverket NORTH2NORTH