Samarbete med civilingenjörsutbildningar

Skriv ut

Företaget ÅF, fd Ångpanneföreningen, erbjuder studenter inom civilingengörsutbildningarna:

 • 1-3 examensarbeten/uppsatser per år
 • 1-3 praktikplatser per år
 • Extrajobb/Sommarjobb
 • Jobb efter utbildningen

Mer information ges av Leif Olsson, programansvarig för civilingenjörsprogrammet inriktning Industriell ekonomi.


 

Företaget SDC söker studenter inom civilingenjörsprogrammet Datateknik:

 • I examensarbete/uppsats per år

Mer information ges av Magnus Eriksson, programansvarig för civilingenjörsprogrammet inriktning Datateknik.


 

Sundsvalls kommun - IT Service, söker studenter inom civilingenjörsutbildningarna:

 • 1-2 examensarbeten/uppsatser per år
 • Jobb efter utbildningen

Mer information ges av Leif Olsson, programansvarig för civilingenjörsprogrammet inriktning Industriell ekonomi.


 

Företaget Portal+ söker studenter inom civilingenjörsprogrammen Datateknik och Industriell ekonomi:

 • 1-2 examensarbeten/uppsatser per år
 • 1 praktikplats per år
 • 1 traineeplats
 • 1 skarpt uppdrag per år
 • Extrajobb/sommarjobb
 • Jobb efter utbildningen

Mer information ges av Kristina Rådberg, Samverkansavdelningen.


 

Företaget Pöyry Sweden AB söker studenter inom civilingenjörsprogrammet Teknisk Design:

 • 2 praktikplatser per år
 • Jobb efter utbildningen

Mer information ges av Peter Glans, programansvarig för civilingenjörsprogrammet inriktning Teknisk Design.


 

Företaget Logosol söker studenter inom civilingenjörsprogrammen Teknisk Design och Industriell ekonomi:

 • 1-2 examensarbeten/uppsatser per år
 • 1-2 praktikplatser per år

Mer information ges av Peter Glans, programansvarig för civilingenjörsprogrammet inriktning Teknisk Design.


 

Företaget Sundsvalls Mätcenter AB söker studenter inom civilingenjörsprogrammet inriktning Industriell ekonomi:

 • 1 examensarbete/uppsats per år
 • 1 praktikplats per år

Mer information ges av Leif Olsson, programansvarig för civilingenjörsprogrammet inriktning Industriell ekonomi.


 

Företaget knowit Norrland AB söker studenter inom civilingenjörsprogrammen Datateknik och Elektroniksystem:

 • 1-2 examensarbeten/uppsatser per år
 • 1 praktikplats per år
 • Extrajobb/sommarjobb
 • Jobb efter utbildningen

Mer information ges av Magnus Eriksson, programansvarig för civilingenjörsprogrammet inriktning Datateknik.


 

Företaget JP. Industri söker studenter inom civilingenjörsprogrammet inriktning Industriell ekonomi:

 • 2 examensarbeten/uppsatser per år
 • 1 praktikplats per år
 • 2 skarpa uppdrag per år
 • Extrajobb/sommarjobb
 • Jobb efter utbildningen

Mer information ges av Leif Olsson, programansvarig för civilingenjörsprogrammet inriktning Industriell ekonomi.


 

Företaget Fromells söker studenter inom civilingenjörsprogrammet Teknisk Design:

 • 1-2 praktikplatser per år
 • 1 förslag till skarpt uppdrag per år

Mer information ges av Daniel Nilsson, programansvarig för Energiingenjörsprogrammet.


 

Företaget Bucher Emhart Glass söker studenter inom civilingenjörsprogrammen Elektroniksystem och Industriell ekonomi:

 • 3-6 examensarbeten/uppsatser per år
 • 3-6 praktikplatser per år
 • 3-6 skarpa uppdrag per år
 • Extrajobb/sommarjobbar
 • Jobb efter utbildningen

Mer information ges av Leif Olsson, programansvarig för civilingenjörsprogrammet inriktning Industriell ekonomi.


 

Företaget CGI söker studenter inom civilingenjörsprogrammen Datateknik och Industriell ekonomi:

 • 2 examensarbeten/uppsatser per år
 • Jobb efter utbildningen

Mer information ges av Magnus Eriksson, programansvarig för civilingenjörsprogrammet inriktning Datateknik.